Dokument etapu kontynentalnego Synodu o synodalności

lis 28, 2022 | Aktualności

Czcigodni Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

24 października 2022 ukazał się w języku włoskim dokument roboczy dla Etapu Kontynentalnego Synodu o Synodalności zatytułowany: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu” (Iz 54, 2) – są to zebrane opinie świeckich i kapłanów z różnych, rozsianych na całym świecie Konferencji Episkopatów. Dokument został opracowany na podstawie syntez konferencji biskupów. Wersja polska ukazała się w połowie listopada.

Bardzo serdecznie prosimy Was o zapoznanie się z tym dokumentem, uważne przeczytanie go, promowanie i propagowanie w swoich środowiskach parafialnych i wspólnotowych. Bardzo zależy nam na tym, by jak najwięcej osób zapoznało się z treścią dokumentu i odpowiedziało na 6 pytań, które znajdują się na stronie 34 dokumentu. Odpowiedzi te mają być opiniami i spostrzeżeniami po zapoznaniu się z tym, co napisali katolicy na całym świecie.

Drodzy Diecezjanie, bardzo ważne jest byśmy i my zabrali aktywny głos w debacie synodalnej na temat kondycji i przyszłości Kościoła katolickiego. Zdystansowanie się bądź zbojkotowanie dokumentu kontynentalnego poskutkuje tym, że nasz głos, polskich katolików stanowiących duży i dynamiczny duszpastersko Kościół w Europie, nie zostanie usłyszany, wzięty pod uwagę, zanotowany. W myśl zasady – nieodzywający się i nieobecni sami wyłączają się z dyskusji – jeśli nie weźmiemy teraz udziału w zaopiniowaniu dokumentu Kontynentalnego, nasz głos nie będzie brany pod uwagę na kolejnym spotkaniu Zgromadzenia Synodalnego dla Europy, które odbędzie się w dniach 5-12 lutego 2023 roku w czeskiej Pradze.

Prosimy zatem wszystkich kapłanów i świeckich naszej diecezji: przeczytaj dokument, umieść go na stronach parafii i w mediach społecznościowych, napisz jak skorzystać z dokumentu, gdzie znaleźć pytania i gdzie przesłać odpowiedzi. Czekamy na wasze refleksje i odpowiedzi na pytania ze strony 34. Wysyłajcie je na adres: synod@diecezja.waw.pl do 15 grudnia 2022 roku.

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalny

Skróty używane w dokumencie KE – Konferencja Episkopatu (np. KE Nikaragui), DP – Dokument Przygotowawczy, DEK – Dokument dla etapu kontynentalnego.

Tekst dokumentu dostępny jest pod tym linkiem.