Karta zgłoszeniowa do rocznicy I Komunii Św.

wrz 5, 2022 | Aktualności

Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolno-katechetyczny. Ten czas pragniemy również poświęcić na przygotowanie Waszych dzieci, które w maju i czerwcu przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej, do przeżycia w przyszłym roku rocznicy I Komunii Świętej.

Na wstępie bardzo proszę o wypełnienie i przesłanie drogą mailową na adres kancelaria@parafiamilosna.pl, lub osobicie do mnie karty zgłoszeniowej dziecka do przygotowania rocznicowego. Link do karty znajduje się poniżej.

Proszę też Rodziców o osobiste odebranie u mnie specjalnego indeksu, najlepiej w niedzielę po Mszach św. w zakrystii.

Brak zgłoszenia dziecka i odebrania inedksu do końca września, będzie rozumiany jako nieprzystąpienie do przygotowania rocznicowego.

Karta zgłoszeniowa do rocznicy

Ks. Marcin Brzeszczyński