Kursy: biblijny i lektorski dla dorosłych

wrz 23, 2022 | Aktualności

Osoby pełnoletnie z terenu naszej diecezji zapraszamy na roczny kurs biblijny oraz kurs lektorski, prowadzony w naszej parafii. Cykl obejmuje 8 sobotnich spotkań i rozpocznie się 1 października 2022 r. o godz. 9:00 w naszym kościele. Na każde spotkanie należy przynieść ze sobą Pismo Święte, zeszyt i długopis.

Spotkania będą rozpoczynały się o godz. 9:00 od części biblijnej, która przeznaczona jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Celem tej części jest pogłębienie wiedzy o Piśmie Świętym, poznanie metod lektury Biblii oraz nauka jej interpretacji.

Po części teoretycznej wszyscy uczestnicy kursu biblijnego będą mogli wziąć udział w części praktycznej z fonetyki i śpiewu.

Ostatnia część – ściśle liturgiczna – będzie przeznaczona dla mężczyzn w ramach kursu lektorskiego. Będzie miała formę wykładowo-warsztatową. Udział w kursie lektorskim, a także zdanie egzaminu końcowego będzie umożliwiało otrzymanie liturgicznej funkcji lektora podczas uroczystej promocji w katedrze w 2023 r. Mężczyźni, którzy pragną pełnić funkcję lektora są zobowiązani do udziału we wszystkich 8 spotkaniach (możliwa jest jedna nieobecność) i w każdej z trzech części.

Ramowy plan każdego spotkania:

9:00 – wykład biblijny (kurs biblijny i kurs lektorski)
9:45 – fonetyka i śpiew (kurs lektorski)
10:15 – liturgika (kurs lektorski)
ok. 11:15 – zakończenie

Terminy spotkań (mogą ulec zmianie):

  • 01.10.2022 – rozpoczęcie
  • 26.11.2022
  • 10.12.2022
  • 04.02.2023
  • 25.02.2023
  • 18.03.2023
  • 22.04.2023
  • 20.05.2023
  • 17.06.2023 – egzamin dla uczestników kursu lektorskiego

Zapisy

Zapisać się będzie można na pierwszym spotkaniu (01 października), ale z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesłanie informacji o zamiarze udziału w kursie biblijnym lub lektorskim na adres: kancelaria@parafiamilosna.pl

Do udziału w kursie biblijnym, żadne dokumenty nie są wymagane. Natomiast warunkiem rozpoczęcia kursu lektorskiego jest otrzymanie i przedstawienie prowadzącemu pisemnego skierowania od proboszcza swojej parafii.

Wszystkie informacje na temat kursu będą podawane na stronie: www.parafiamilosna.pl/kurs-biblijny-i-lektorski/