Pielgrzymka Rowerowa Sulejówek-Radecznica 7-11 sierpnia 2024 r.

lip 7, 2024 | Aktualności

Bractwo Pielgrzymów Rowerowych, parafian z Sulejówka, Sulejówka Miłosnej, Warszawy, Ciechanowa zaprasza w dniach 7-11 sierpnia br. do udziału w pielgrzymce rowerowej do Sanktuarium Św. Antoniego w Radecznicy.

To 7. pielgrzymka rowerowa naszego Bractwa. Pielgrzymka, w swych początkach dla „Seniorów i Osób im Towarzyszących”, stała się pielgrzymką międzypokoleniową.  Nie jesteśmy żadnymi wyczynowcami, część z nas to rzeczywiście seniorzy, stąd podstawową zasadą naszej wspólnoty jest dostosowanie się do możliwości psycho-fizycznych wszystkich uczestników („Jeden drugiego brzemiona noście”Ga 6,2).

 Podobnie jak na pielgrzymkach pieszych, rytm dnia określa codzienna Msza św. i wspólne modlitwy w drodze. Opiekę duchową i codzienne konferencje powierzamy duszpasterzom na poszczególnych etapach pielgrzymki, w miejscu noclegu.

W tym roku trasa wynosi ok. 270 km – podzielona każdego dnia na kilka odcinków, jest do pokonania nawet przez mniej doświadczonych rowerzystów.

Różnimy się od innych znanych nam pielgrzymek rowerowych m. in. tym, że pokonujemy mniej kilometrów dziennie, by więcej czasu poświęcić historii i opisowi mijanych terenów, oraz co częstokroć  ważniejsze: ludziom spotkanym na szlaku.

Pielgrzymując w sierpniu – miesiącu szczególnej pamięci o Powstaniu Sierpniowym 1944 – tym w pierwotnych zamierzeniach ogólnonarodowym wystąpieniu przeciw okupantom – upowszechniamy w drodze tradycję Zgrupowania AK „Żywiciel” z Żoliborza – dzielnicy Warszawy, w której padły pierwsze strzały Powstania.

W roku 80 rocznicy Powstania, udajemy się w środę, 7.08. br po Mszy św. pod Garwolin na start z miejsca, symbolizującego, jak setki innych, wieloletni wysiłek ideowy i organizacyjny społeczeństwa II Rzeczypospolitej, poniesiony w sprawie przygotowań do ogólnego powstania.

Nocujemy w  salach parafialnych, remizach OSP, domach zakonnych, itp.

Koszty pielgrzymki ponosimy sami na zasadzie solidarnego uczestnictwa  w ich faktycznej wysokości – są to koszty głównie noclegów, codziennej ciepłej obiado-kolacji, transportu rzeczy osobistych przez towarzyszący nam samochód, powrotu autokarem ( z rowerami) do Sulejówka, itp . Koszty te w ub. roku wyniosły ok.  450 zł/os.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne odbędzie  się  w tut. kościele  w niedzielę 14.lipca po Mszy św o g.18tej. br.

Informacje/zapisy telefoniczne: p. Maria Milewska tel.+ 48 607 797 422

Informacje/zapisy mailowe: bractwo.sulejowek@gmail.com

Informacje/zapisy sms: +48 605 354 008.

 

Opr. Marek Rzeszotarski