Rekolekcje 33-dniowe

mar 16, 2024 | Aktualności

Rekolekcje 33-dniowe „Ad Iesum per Mariam”
(„do Jezusa przez Maryję”)
– przygotowanie do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi
przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

25 marca – 27 kwietnia 2024

33-dniowe rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” (Do Jezusa przez Maryję) to święty czas odnowy duchowej w naszym życiu, który prowadzi do decyzji, aby radykalnie zawierzyć się Matce Bożej po to, żeby potem z Nią przeżywać swoją wiarę i duchową drogę do Boga. Zwieńczeniem rekolekcji jest uroczysty osobisty Akt Ofiarowania się Jezusowi przez Maryję, którym rozpoczynamy swoje życie już na nowy sposób.

Dla kogo są te rekolekcje?

Na rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby, które pragną świętości. Osoby, które chcą nie tylko pogłębić swoją wiarę, ale także wzmocnić intensywność jej przeżywania. Osoby, które nie mają relacji z Maryją, a chciałyby Ją poznać i doświadczyć Jej macierzyńskiej miłości, zaufać Jej potężnemu wstawiennictwu.

Osoby, które doświadczyły już potęgi Maryi i wiedzą, że Ona jest niezawodną „ostatnią deską ratunku”. Osoby, które mają pragnienie pogłębienia relacji z Maryją, a przez Nią z Jezusem. Osoby, które poznały już słodycz Serca Maryi, kochają Ją i pragną oddać się Jej całkowicie do dyspozycji, aby Ona mogła doprowadzić ich i ich bliskich do … Nieba!

Osoby, które złożyły oddały się już Maryi, a teraz pragną postawić „kropkę nad i”, tzn. ofiarować się całkowicie Chrystusowi z miłości przez ręce Maryi.

Program rekolekcji

Program rekolekcji oparty jest ściśle na metodzie św. Ludwika Marii Grignion de Montfort opisanej w „Traktacie o doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, zestawie odpowiednich klasycznych ćwiczeń duchowych opracowanych przez ks. F.W. Fabera oraz dodatkowych materiałach pasyjno-pokutnych.

Rekolekcje mają charakter wynagradzający za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne.

Treści „Traktatu…” zachwyciły wielu świętych i przyjaciół Boga i właśnie drogą całkowitego oddania siebie Bogu i Maryi w Świętą Niewolę Miłości poprowadziły ich do świętości.

Rekolekcje przygotowują do złożenia lub odnowienia uroczystego Aktu Ofiarowania siebie Panu Jezusowi przez ręce Maryi ułożonego przez św. Ludwika Marię de Montfort. Bezpośrednie przygotowanie do tego Aktu stanowią dwa niezwykle ważne dla każdego z nas nabożeństwa pokutne: modlitwa przebłagania za grzechy w uniżeniu przed Bogiem oraz głębokie rozważanie Męki Pana Jezusa według wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich. Wielu uczestników rekolekcji wskazuje, że osobiste przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz te dwa nabożeństwa były dla nich bardzo ważnym elementem ich przygotowań do złożenia Aktu Ofiarowania.

Każdy uczestnik rekolekcji zaopatruje się w niezbędny osobisty Przewodnik rekolekcyjny: „33 DNI Przewodnik doskonałego nabożeństwa” (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021), który będzie mu towarzyszył przez 33 dni ćwiczeń duchowych i prowadził „za rękę” dzień po dniu, krok po kroku.

Konieczną lekturą duchową jest „Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Maria de Montfort. Uczestnicy, którzy nie posiadają Przewodnika lub Traktatu, mogą się w nie zaopatrzyć w zakrystii (koszt to 20 zł za każdy egzemplarz).

Wspólne ćwiczenia duchowe odbywają się w kościele według ogłoszonego w parafii harmonogramu wspólnych spotkań (patrz tabela poniżej).

W pozostałe dni rekolekcji uczestnik odprawia ćwiczenia duchowe indywidualnie wg wskazań zawartych w otrzymanym przewodniku rekolekcyjnym. Są w nim wszystkie modlitwy i treści niezbędne do odprawienia rekolekcji oraz wskazania praktyczne pomagające w przejściu wszystkich ćwiczeń duchowych.

Wspólne spotkania są nie tylko ubogaceniem w ważne treści – głoszone konferencje tematyczne, które wprowadzają na kolejny etap rekolekcyjnej drogi – ale także są umacniającym doświadczeniem spotkania Boga i Maryi we wspólnocie osób trwających w rekolekcyjnych trudach i łaskach. To wspólny udział w Eucharystii oraz prowadzonej adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przychodzimy, by razem z Maryją klękać przed Bogiem i prosić Go, aby udzielił nam potrzebnych łask na kolejne dni przez Tę, która jest Łaski Pełna. Każde takie spotkanie w klimacie spokojnej modlitwy, w uniżeniu, prowadzi nas do rozkochania swego serca w Bogu, do podjęcia głębokiej refleksji nad swoim życiem, nad potrzebą komunii z Bogiem, relacji z Maryją, potrzebą współpracy z łaską, by cieszyć się mocą Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny i skuteczną pomocą najlepszej, Najświętszej Matki.

 

Zakończenie rekolekcji

To ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi jest poświęceniem się Bogu jak Maryja, przez Maryję, z Maryją i w Maryi. Jest to duchowe zawierzenie rozumiane jako dobrowolne i ufne poddanie Matce Bożej, złożenie siebie całego i wszystkiego, co swoje, w ręce Maryi, aby Ona sama dar ten ofiarowała Bogu, aby był Mu miły. To pełna zgoda, by tak jak Maryja, pełnić Wolę Boga w swoim życiu i bez zastrzeżeń przyjąć wszystko, cokolwiek Bóg zechce w swej miłosiernej miłości dać i dopuścić. Każdy uczestnik rekolekcji składa odręcznie przepisany Akt Ofiarowania, który będzie złożony jako wotum ofiarno-dziękczynne Królowej Polski na Jasnej Górze, a od Wspólnoty otrzymuje imienny akt pamiątkowy: Akt Doskonałego Nabożeństwa i zakłada łańcuszek niewolnika Maryi z Cudownym Medalikiem jako zewnętrzny znak swojej szczególnej przynależności do Boga i Maryi.

 

Każdy uczestnik rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”, każdego dnia rekolekcji jest objęty modlitwą z postem podejmowaną przez kilku, a niekiedy nawet kilkunastu członków Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi (WDNM). Modlitwa z postem oznacza ich pełny udział we Mszy św. (przyjęcie Komunii św.), odmówienie w tym dniu Różańca św. oraz post ścisły o chlebie i wodzie – w intencji uczestników rekolekcji.

Od kwietnia 2016 r. w ramach wszystkich prowadzonych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi edycji rekolekcji swój akt ofiarowania złożyło wiele tysięcy osób – by stać się duchowymi niewolnikami Jezusa i Maryi, z miłości. Grono to stale wzrasta, ku radości Matki Najświętszej i samego Boga!

Kalendarium wspólnych spotkań

Data

Godzina

Miejsce

Dzień rekolekcji

Punkt programu

Poniedziałek 25 marca

18:00

Kościół

1

Msza Święta i spotkanie rozpoczynające rekolekcje

Sobota
06 kwietnia

7:00

Kościół

13

Msza Święta, nabożeństwo pierwszosobotnie
i spotkanie rekolekcyjne

Sobota
13 kwietnia

7:00

Kościół

20

Msza Święta i spotkanie rekolekcyjne

Sobota
20 kwietnia

7:00

Kościół

27

Msza Święta i spotkanie rekolekcyjne

Czwartek
25 kwietnia

18:30

Kościół

32

Nabożeństwo pokutne:
przebłaganie za grzechy, modlitwa uniżenia

Piątek
26 kwietnia

18:30

Kościół

33

Nabożeństwo pokutne: Męka Pańska
według bł. A.K. Emmerich

Sobota
27 kwietnia

12:00

Kościół

34

Msza Święta z Aktem Ofiarowania

 

Informacje na temat rekolekcji i ofiarowaniu się Jezusowi przez Maryję znajdziesz tutaj: