Domowy Kościół

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Tworzą go rodziny skupione w tzw. Kręgach (4-7 rodzin). Celem takiej lokalnej wspólnoty jest dążenie do budowania wiary oraz rozwoju duchowego. Tworzymy wspólnotę znajomych i przyjaciół, w gronie których dzielimy się swoimi radościami i smutkami. Przede wszystkim jednak staramy się wzrastać w wierze przez modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, udział w rekolekcjach, budowanie naszych relacji małżeńskich i rodzinnych w oparciu o naukę Chrystusa.  Wzajemna wymiana doświadczeń pomaga nam również przetrwać te trudniejsze chwile i daje siłę do dalszego działania.

Jak to działa?

Spotykamy się raz w miesiącu całymi rodzinami w naszych domach, opiekę nad dziećmi sprawuje wówczas opiekunka.  Spotkania formacyjne odbywają się z udziałem księdza prowadzącego. Podczas tych spotkań dzielimy się swoim życiem oraz sprawami dnia codziennego. Głównym jednak zadaniem jest wspólna modlitwa oraz czytanie i rozważanie Pisma Świętego, a także dyskusja na określony temat. Wszystko to ma na celu wprowadzić nas głębiej w wiarę oraz pomóc w żywym wykorzystaniu wiary w budowaniu naszego życia prywatnego, zawodowego, a zwłaszcza podstawowej wspólnoty jaką jest rodzina.

Domowy Kościół w naszej parafii

W naszej parafii funkcjonuje obecnie jeden Krąg, który skupia cztery rodziny. Opiekunem Kręgu jest ksiądz Samuel. Jeżeli pojawią się rodziny, które będą chciały włączyć się we wspólnotę Domowego Kościoła zostaną powołane nowe Kręgi.

Jeśli:

  • Jesteście małżeństwem (nie ważne z jak długim stażem oraz niezależnie od tego czy posiadacie już dzieci, czy jeszcze nie)
  • Pragniecie budować swoje małżeństwo w oparciu o Chrystusa i nieustannie pogłębiać swoją wiarę
  • Chcecie bliżej poznać ludzi o podobnych wartościach i stworzyć z nimi wspólnotę

Skontaktujcie się z księdzem Samuelem lub z parą rejonową: para.rejonowa.sulejowek@gmail.com

 

Więcej informacji o Domowym Kościele: https://www.dk.oaza.pl/