Intencje Mszy św. 05-12.11.2023

lis 4, 2023 | Intencje mszalne

           XXXI Niedziela Zwykła

05.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 5)

8.00      + zmarłych polecanych w wypominkach rocznych    W. 1

9.30       + Krzysztofa Filipowicza (4 r. śm.)    W. 2

11.00    + Helenę (11 r. śm.) i Mariana Pietrzykowskich    W. 3

12.30    Za Parafian    W. 4

17.30    Nieszpory

18.00    + Jana Zadunajskiego (31 r. śm.)     W. 5

 

PONIEDZIAŁEK – 06.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 6)            

17.30    + Leokadię, Wiesława, z.c.r. Bocial      W. 6

18.00    + Leokadię w 13 r. śm., Stanisława Rogalów     W. 7

 

WTOREK – 07.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 7)

17.30    O ufną wiarę, niezachwianą nadzieję i żywą miłość w rodzinach, ora za zmarłych z VI i VII Koła ŻR    W. 8

18.00    + Stanisławę Pietruczuk w 7 r. śm.    W. 9

 

ŚRODA – 08.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 8)            

17.30    + Wiesławę Podlaską      W. 10

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla Ks. Seniora

– O Boże bł. dla Mikołaja z racji 28 r. ur.

– O łaskę zdrowia dla Jadwigi, o podjęcie dobrych decyzji przez lekarzy i prawidłowe leczenie

+ Zofię Zakrzewską z d. Nagawską w 15 r. śm., Jana Gajowniczka, Janinę, Piotra, Henryka Grubek, Piotra Duszak, Jana Kamera

+ Łukasza Kiełbowicza (int. od rodz. Wawrów)

+ Bogdana Roguskiego i Mariannę Kostrzyńską

+ Jadwigę, Władysława, Henryka Parobczy, Kazimierę, Mariana Cegiełków

+ Wiesławę Podlaską

 

CZWARTEK – 09.11.2023

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 9)            

17.30    Reginę, Henryka, Józefa Kłosińskich, Eugenię, Zygmunta Ćmoch    W. 11

18.00    Zuzannę, Czesława Jackiewiczów    W. 12

 

PIĄTEK – 10.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 10)

17.30    + Mariana Grabowskiego w 26 r. śm.    W. 13

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla Ks. Seniora

– O łaskę zdrowia dla Jadwigi, o podjęcie dobrych decyzji przez lekarzy i prawidłowe leczenie

+ Krystynę, Eugeniusza Dudziaków w 1 r. śm.

+ Z.c.r. Ziółkowskich i Janeckich

 

SOBOTA – 11.11.2023

Rocznica Odzyskania Niepodległości

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 11)         

11.11    W int. Ojczyzny

O Boże bł. dla Ks. proboszcza z racji imienin (int. od Kół ŻR)    W. 14

18.00    + Teresę Kryśko (int. od 6 i 7 Koła ŻR)    W. 15

 

XXXII Niedziela Zwykła

12.11.2023

7.00      + zmarłych polecanych w wypominkach listopadowych (greg. 12)

8.00      Za Parafian    W. 16

9.30       + Z.c.r. Gajowników, Kaczorowskich i Wojciechowskich     W. 17

11.00    + Józefa w 29 r. śm., Mariannę Doboszów    W. 18

12.30    Zbiorowa:

– O Boże bł. dla Elżbiety Celińskiej i Dariusza Kosyły, o Dary Ducha Św. dla potrzeb posługi w Kościele

+ Celinę w 10 r. śm., Wacława, Janusza Rawskich

+ Jana, Krystynę, Marka Bucznych, Zofię Gąska

+ Mariana Kaczmarczyka w 3 r. śm.

+ Annę, Stefana Wiśniewskich, Stefanię, Wacława Szulim

+ Janinę w 11 r. śm., Hieronima Rostków, Jana Bąka

+ Marka Powałę (int. od przyjaciół)

+ Tadeusza, Helenę, Stanisława Smoderków, Józefa, Feliksę Szulimów

18.00    + Andrzeja, Ewę, Remigiusza, Bożenę, Zdzisława Turlej    W. 19