Intencje Mszy św. 14-21.04.2024

kwi 13, 2024 | Intencje mszalne

III Niedziela Wielkanocna

14.04.2024

7.00      Za Parafian   W. 49

8.00      + Jerzego Więcha (14 greg.)   W. 50

9.30       + Mariana, Andrzeja Górczyńskich   W. 51

11.00    + Helenę, Stefana , Jana Woźniców   W. 52

12.30    Zbiorowa:

– Dziękczynna w 80 r. ur. Stanisławy Miller z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia

– Dziękczynna w 80 r. ur. Stanisława Woźniaka z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia

+ Stanisława Niemirkę w 14 r. śm. i jego rodziców, Mariana, Helenę Dobrowolskich

+ Stefana Wieczorka i jego rodziców, braci, siostrę Kazimierę, Bolesława Piekart, Kazimierę Zdanowicz, Andrzeja Banaszka

+ Jadwigę w 4 r. śm., Kazimierza Nalewaj, Krystynę Tomaszewską

+ Mariana Stępnia w 1 r. śm.

+ Edwarda Opejdę w 27 r. śm.

+ Barbarę Bartnik (int. od koleżanek i kolegów)

+ z.c.r. Toporowskich, Czyrskich i Kadłubowskich

+ Romualda Sakowicza w 16 r. śm.

+ Władysławę Zielińską (int. od rodzin Osiców i Młotów)

+ Bogdana Masnego

+ Stanisława Oljasza

+ Krystynę, Tadeusza Sknadaj, Apolonię Gurgul-Orzechowską, Franciszka, Franciszkę, Tadeusza Skanadaj, Wojciecha Zduńskiego

+ Zofię Cielęcką

18.00    + Jana Matejaka w 25 r. śm., z.c.r Wronków i Aksamitowskich   W. 53

19.00    Wieczór uwielbienia    

 

PONIEDZIAŁEK – 15.04.2024

7.00      + Marię, Mariannę, Jana Flak   W. 54

                Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.30    

17.30    Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny Prachnio   W. 55

18.00    + Jerzego Więcha (15 greg.)   W. 56

WTOREK – 16.04.2024

7.00      + Mariannę Proczka, z.c.r. Proczka   W. 57

17.30    + Jerzego Więcha (16 greg.)   W. 58

18.00    + Leszka Szulima w 4 r. śm.   W. 59

 

ŚRODA – 17.04.2024

7.00      + Jerzego Więcha (17 greg.)   W. 60

17.30    + Pawła Jackowicza w 9 r. śm.   W. 61

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– Dziękczynno-błagalna z racji 17 r. ur. Hanny Woźnicy z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia

– O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Jadwigi

– O Boże bł. dla Elżbiety z racji 65 r. ur. i Andrzeja z racji 35 r. ur.

+ Mariusza Nowopolskiego (int. od rodz. Lipińskich)

+ Andrzeja Andrzejczuka w 30 dpp

+ Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską

+ Karola, Janinę Krzyżewskich

 

CZWARTEK – 18.04.2024

7.00      + Ks. Antoniego Czajkowskiego   W. 62

17.30    + Jerzego Więcha (18greg.)   W. 63

18.00    + Tadeusza w 16 r. śm., Jadwigę w 11 r. śm., Franciszka Twarowskich, Janinę, Wacława Dąbrowskich   W. 64

 

PIĄTEK – 19.04.2024

7.00      + Jerzego Więcha (19 greg.)   W. 65

17.30    + Helenę w 15 r. śm., Henryka w 31 r. śm. Radzikowskich, Irenę Ługowską, Henrykę Tarnowską   W. 66

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Jadwigi

+ Jana Prachnio (int. ur.)

+ Hannę, Jerzego Sobieszczuków

                Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21:30

 

SOBOTA – 20.04.2024

7.00      + Zofię, Stanisława Przybysz, Anastazję Parys   W. 67

17.30    + Jerzego Więcha (20 greg.)   W. 68

18.00    + Zofię Rosłoń w 3 r. śm.   W. 69

 

IV Niedziela Wielkanocna

21.04.2024

7.00      + Jerzego Więcha (21 greg.)   W. 70

8.00      + Anielę w 6 r. śm. , Jana Majkowskich   W. 71

9.30       + Stanisława Duszczyka w 6 r. śm.   W. 72

11.00    + Stanisława w 4 r. śm., Sabinę, Andrzeja, Henryka, Stanisława, Krystynę, Tomasza Ostrowskich   W. 73

12.30    O Boże bł. dla Wandy i Stanisława Kielaków z racji 50 r. ślubu   W. 1

18.00    + Adama Grzybowskiego   W. 2