Intencje Mszy św. 15-22.10.2023

paź 14, 2023 | Intencje mszalne

XXVIII Niedziela Zwykła

15.10.2023

7.00      + Tadeusza, Janinę Jakubskich, Stanisława, Genowefę, Włodzimierza Gójskich, Elżbietę Rdwan-Pytlewską

8.00      + Jerzego Woźniaka 14 greg.

9.30       + Urszulę, Ryszarda, Michalinę, Juliana, Tadeusza, Jana Gryz, Krzysztofa Piaseckiego

11.00    + Aleksandra w 26 r. śm., Wiesławę Podlaskich

12.30    Za Parafian

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + Anielę, Aleksandra Grabarczyków

 

PONIEDZIAŁEK – 16.10.2023

7.00      + Jerzego Woźniaka 15 greg.

17.00    + Jadwigę, Reginę, Mariana Kuberskich, Czesławę, Zygmunta Szostaków, z.c.r. Kuberskich, Szostaków i Stolarzaków

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + W int. Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja oraz za ojców redemptorystów

 

WTOREK – 17.10.2023

7.00      + Mariana Chwedoruka w 23 r. śm.

17.00    + Jerzego Woźniaka 16 greg.

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + Jana Pykało i jego rodziców

 

ŚRODA – 18.10.2023

Święto św. Łukasza Ewangelisty

7.00      + Jerzego Woźniaka 17 greg.

17.00    + Józefę, Stanisława Wiącek, Zofię, Czesława, Feliksa Wieczorków

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla Ks. Seniora

+ Bogusława Kiełczaka w 2 m-c po śm. (int. od rodziny Grabowskich)

+ Genowefę Rytel-Andrianik w 30 dpp

+ Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską

+ Bożenę, Janusza Piróg, Józefę, Bogdana Sielskich, Annę, Aleksandra Piróg

 

CZWARTEK – 19.10.2023

7.00      + Jerzego Woźniaka 18 greg.

17.00    + Mariannę Klepacką i jej rodziców

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + Wandę Zielińską w 5 r. śm.

 

PIĄTEK – 20.10.2023

7.00      + Jerzego Woźniaka 19 greg.

16.00    Ślub: Rafał Golubiec – Katarzyna Reszelewska

17.00    + Tadeusza Kronera w 23 r. śm. i jego rodziców: Stefanię i Andrzeja, siostry: Teresę, Zofię i Janinę, brata Stefana i szwagra Franciszka

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    Zbiorowa:

– W intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla Ks. Seniora

+ Ewę, Jerzego, Feliksa, Helenę Buczyńskich, Stefanię, Franciszka Jadackich

 

SOBOTA – 21.10.2023

7.00      + Jerzego Woźniaka 20 greg.

16.00    Ślub: Przemysław Ruciński – Natalia Mąka

17.00    + Romana, Mirosława, Apolonię, Aleksandra Piekutów

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + Matyldę Więch w 3 r. śm.

 

XXIX Niedziela Zwykła

22.10.2023

7.00      Za Parafian

8.00      + Jerzego Woźniaka 21 greg.

9.30       + Martę, Marka Urzyńskich

11.00    O Boże bł. dla Jana i Janiny Główka z racji 62 r. ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków

12.30    Zbiorowa:

– O Boże bł. dla Marty i Adama z racji 1 r. ślubu oraz ich dzieci

– W int. dziękczynnej z prośbą o Boże bł. dla Wandy i Romana Sokołów z racji 50 r. ślubu

+ Teresę Jerzak w 4 r. śm.

+ Mieczysława, Szczepana, Kamilę, Stanisława Borawskich, Aleksandra, Jadwigę, Mieczysława, Stanisława, Wiktorię Balickich, Mariannę, Romana, Mieczysława Ruszczyk, Genowefę Kraska, z.c.r. Borawskich, Balickich, Kołakowskich i Ruszczyków.

+ Lucynę, Szczepana Żebrowskich, z.c.r. Modzelewskich

+ Krzysztofa Reka (int. od wychowawczyni oraz koleżanek i kolegów z liceum)

+ Tadeusza Oleszczuka

+ Zofię Zając

+ Bożenę piróg w 30 dpp

+ Łukasza Kiełbowicza w 30 dpp

+ Grzegorza Szulima w 1 r. śm.

17.30    Nabożeństwo różańcowe

18.00    + Mariana Śliwę, Mariana, Janinę Kowalskich, Stefana, Zofię, Władysława, Andrzeja Ładno.