Intencji Mszy św. 05-12.03.2023

mar 4, 2023 | Intencje mszalne

II Niedziela Wielkiego Postu

05.03.2023

7.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 5 greg.

8.00      + za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych (cz. 1)

9.30       + Zygmunta Kowalczyka w 12 r. śm.

11.00    + Ewę, Kazimierza Jarmuszewskich

12.30    Za Parafian

17.30    Gorzkie Żale

18.00    O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB dla Teresy z racji urodzin

 

PONIEDZIAŁEK – 06.03.2023

7.00      Dziękczynna z prośba o Boże bł. dla Izabeli z racji imienin i urodzin          

17.30    + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 6 greg.

18.00    + Ks. Franciszka Mioduszewskiego

 

WTOREK – 07.03.2023

7.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 7 greg.

17.30    O ufną wiarę, niezachwianą nadzieję i żywą miłość w rodzinach oraz za zmarłych z Vi i VII KŻR

18.00    + Kazimierza, Stanisława, Annę Jasiowskich

 

ŚRODA – 08.03.2023

7.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 8 greg.

17.30    + Helenę, Zygmunta Woźniców, Danutę Mazurkiewicz

18.00    Zbiorowa:

– w intencjach podanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla ks. Proboszcza

– O siłę, zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy i szczęśliwe rozwiązanie spraw

– O zdrowie dla Moniki

+ Aleksandrę Brajską, Antoninę, Stanisława, Artura Amirowiczów

+ Andrzeja Kowalczyka w 30 dpp

+ Stanisławę (z racji imienin)

+ Janinę Łuszczewską w 4 r. śm.

+ Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską

 

CZWARTEK – 09.03.2023

7.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 9 greg.

17.30    + Jana w 27 r. śm., Teresę w 12 r. śm. Kałuskich, Ignacego, Klementynę Pazdygów

18.00    + Kazimierę, Czesława Pełków, z.c.r. Pełków i Kowalczyków

 

PIĄTEK – 10.03.2023

7.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 10 greg.

17.00    + Mieczysława Późnieckiego w 4 r. śm.

17.30    Droga Krzyżowa dla dzieci

18.00    Zbiorowa:

– w intencjach podanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla ks. Proboszcza

– O Boże bł., zdrowie, potrzebne łaski dla Alicji z racji 75 r. ur. oraz Filipa w 11 r. ur.

+ Irenę, Czesława Żakowskich

+ Helenę Maćkowiak w 30 dpp

+ Grzegorza Ślepowrońskiego (int. urodzinowa)

18.30    Droga krzyżowa dla młodzieży

Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21.00

 

SOBOTA – 11.03.2023

7.00      + Kazimierę, Józefa, Eugeniusza Wieczorków

17.30    + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 11 greg.

18.00    + Mariannę, Jana Piekut

 

III Niedziela Wielkiego Postu

12.03.2023

7.00      Za Parafian

8.00      + Zdzisława, Elżbietę Ługowskich 12 greg.

9.30       + Zbigniewa Kielczyka w 10 r. śm.

11.00    + Zofię w 9 r. śm., Stanisława, Ryszarda w 18 r. śm., Mirosława Kamińskich, Henrykę, Stanisława Wojdynów

12.30    Zbiorowa:

– O zdrowie dla ks. Proboszcza

– Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Piotra Dubińskiego z racji 15 r. ur.

– O Boże bł. dla Piotra z racji 21 r. ur.

– O łaskę wiary i nawrócenia dla Alicji

+ Krystynę, Ryszarda Mielcarz

+ Zofię, Stanisława z.c.r. Klukowskich

+ Tadeusza Oleszczuka 5 r. śm.

+ Józefa Wieczorka

+ Tadeusza, Bożenę Frączkiewiczów, Andrzeja, Eugeniusza Duch, Alberta Kubiaka, Grzegorza Zakrzewskiego

+ Leszka Siwiaka w 6 r. śm.

+ Kazimierza Szymczaka i zm. z c.r.

+ Halinę, Eugenię i Teresę

+ Lucjana, Martę, Mariana, Basię, Jadzię, Tadeusza, Bronisławę, Kazimierza, Pawła, Teklę, Kazimierza, Sławka z.c.r. Kondraciuków, Kobojów, Chweodoruków, Wilczyńskich i Radomyskich

17.30    Gorzkie Żale

18.00    + Helenę, Stefana Wieczorków