Czym jest pogotowie modlitewne? 

To grupa chętnych osób (około czterdziestu) z naszej parafii (głównie z kół różańcowych, ale nie tylko), która jest gotowa podjąć modlitwę w zgłoszonych intencjach. Ta modlitwa może mieć różną formę (np. dziesiątka różańca, koronka do Bożego Miłosierdzia, litania lub inna dowolna oraz w miarę możliwości obecność na Mszy Świętej i ofiarowana Komunia Św.), odbywać się w dowolnym miejscu i porze dnia. Chodzi przede wszystkim o intencję, którą poleca osoba potrzebująca duchowego wsparcia.

O co się modlą osoby w pogotowiu modlitewnym?

O łaski potrzebne w sytuacjach wymagających krótkiej intensywnej modlitwy (wypadek, choroba, operacja, badania i złe rokowania co do wyników, egzaminy, trudna decyzja itp.)

Jak długo modlą się osoby w pogotowiu modlitewnym w danej intencji?

Modlitwa w jednej intencji trwa nie dłużej niż 9 dni. Jeśli w danej chwili jest kilka zgłoszonych intencji, to osoby w „pogotowiu” mogą ofiarować jedną modlitwę w tych wszystkich intencjach. 

Jak zgłosić intencję?

Intencję zgłaszamy wysyłając SMS-a lub dzwoniąc do koordynatora: 693 834 339 (p. Magda). Bardzo ważne, by w wiadomości podać intencję oraz termin, w jakim „pogotowie” ma się modlić. Można to zrobić bez podawania swoich danych.

Jak mogę dołączyć do pogotowia modlitewnego, by wspierać innych?

Wystarczy zgłosić się telefonicznie do koordynatora: 693 834 339 (p. Magda). Koordynator udzieli wszelkich informacji.