Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolno-katechetyczny. Ten czas pragniemy również poświęcić na przygotowanie Waszych dzieci, które w maju i czerwcu przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej, do przeżycia w przyszłym roku rocznicy I Komunii Świętej.

Spotkanie organizacyjne w sprawie uroczystości rocznicowych i przygotowania do nich odbędzie się w sobotę 16 września 2023 r. o godz. 19 w kościele. 

Po spotkaniu proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka do przygotowania rocznicowego. Link do karty znajduje się poniżej. Wypełnioną i podpisaną deklarację przynosimy do kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy. Wtedy otrzymają Państwo indeks dla dziecka.

Brak zgłoszenia dziecka i odebrania indeksu do końca września 2023, będzie rozumiany jako nieprzystąpienie do przygotowania rocznicowego.

Karta zgłoszeniowa do rocznicy

W ramach przygotowania do rocznicy, dziecko zobowiązane jest do:

– uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. (dzieci zbierają „Owieczkę” i wklejają do indeksu)

– spowiedź i uczestnictwo we Mszy Św. przez dziewięć pierszych piątków miesiąca

– uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym (październik), minimum 5 razy

– uczestnictwo w Roratach (Adwent), minimum 4 razy

– uczestnictwo w Drodze Krzyżowej (Wielki Post), minimum 3 razy

– uczestnictwo w nabożeństwie majowym, min imum 5 razy

Ks. Marcin Brzeszczyński

Proboszcz