Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolno-katechetyczny. Ten czas pragniemy również poświęcić na przygotowanie Waszych dzieci, które w maju i czerwcu przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej, do przeżycia w przyszłym roku rocznicy I Komunii Świętej.

Na wstępie bardzo proszę o wypełnienie i przesłanie drogą mailową na adres kancelaria@parafiamilosna.pl, lub osobicie do mnie karty zgłoszeniowej dziecka do przygotowania rocznicowego. Link do karty znajduje się poniżej.

Proszę też Rodziców o osobiste odebranie u mnie specjalnego indeksu, najlepiej w niedzielę po Mszach św. w zakrystii.

Brak zgłoszenia dziecka i odebrania inedksu do końca września, będzie rozumiany jako nieprzystąpienie do przygotowania rocznicowego.

Karta zgłoszeniowa do rocznicy

W ramach przygotowania do rocznicy, dziecko zobowiązane jest do:

– uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. (dzieci zbierają „Owieczkę” i wklejają do indeksu)

– spowiedź i uczestnictwo we Mszy Św. przez dziewięć pierszych piątków miesiąca

– uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym (październik), minimum 5 razy

– uczestnictwo w Roratach (Adwent), minimum 4 razy

– uczestnictwo w Drodze Krzyżowej (Wielki Post), minimum 3 razy

Ks. Marcin Brzeszczyński