Wspólnoty Różańcowe

Intencje dla wspólnot różańcowych na lipiec 2024

Intencja papieska: za duszpasterstwo chorych. Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja parafialna: o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o potrzebne łaski dla powołanych.

W naszej parafii istnieją następujące wspólnoty różańcowe: Żywy Różaniec oraz Różaniec Rodzinny. Opiekunem wspólnot różańcowych w naszej parafii jest ks. wikariusz Samuel Szociński.

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. Jest więc wspólnotą modlitewną, ale również formacyjną – rozważając wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, człowiek zaczyna żyć Ewangelią na co dzień. Żyje wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. Charakter formacyjny realizowany jest także podczas specjalnych spotkań organizowanych dla członków wspólnoty.

Żywy Różaniec został zainicjowany przez sł. Bożą Paulinę Marię Jaricot w XIX w. we Francji jako ruch modlitewny, szczególnie wspierający dzieła misyjne.

W Polsce wspólnota działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski w 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
 • Wspieranie dzieł misyjnych (modlitewnie i w miarę możliwości materialnie)

Przywileje odpustowe

Kościół na mocy decyzji Penitencjarii Apostolskiej daje członkom Żywego Różańca możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu przyjęcia do wspólnoty oraz 7 razy w ciągu roku, mianowicie:

 • w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa
 • w święto Ofiarowania Pańskiego
 • w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 • w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej
 • we wspomnienie Królowej Różańca św.
 • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Koła Żywego Różańca w naszej parafii

Comiesięczna wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po nabożeństwie pierwszosobotnim, które rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 7:00 w kościele, sprawowaną w intencji wszystkich członków Żywego Różańca. Po Mszy św. odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem różaniec oraz prowadzimy medytację jednej z tajemnic różańcowych (zgodnie z warunkami pierwszych sobót miesiąca, według życzenia Matki Bożej).

Obecnie w naszej parafii istnieje 11 kół Żywego Różańca:

Numer

Patron

1 Bł. kard. Stefan Wyszyński
2 Św. s. Faustyna Kowalska
3 Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
4 Św. Joanna Beretta Molla
5 Św. Franciszek z Asyżu
6 Maryja Matka Kościoła
7 Maryja Królowa Różańca Świętego
8 Św. Jan Paweł II
9 Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

10 (męskie)

Św. Józef
11 (męskie) Św. Andrzej Bobola

Jeśli pragniesz dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca, zgłoś się do księdza opiekuna lub bezpośrednio do osoby koordynującej – p. Magdaleny (tel. 693 834 339).

RÓŻANIEC RODZINNY

Różaniec Rodzinny ma podobną strukturę do Żywego Różańca, tzn. każda róża składa się z dwudziestu osób, które odmawiają codziennie po jednej dziesiątce (tajemnicy) różańca w intencji swoich dzieci. Zmiana odmawianych tajemnic również następuje w pierwszą sobotę miesiąca. Różaniec Rodzinny jest wspólnotą modlitewną, która w listopadzie 2022 roku, na mocy decyzji polskich biskupów, została włączona w struktury Stowarzyszenia Żywy Różaniec jako gałąź rodzinna.

Obecnie w naszej parafii istnieją 4 koła Różańca Rodzinnego (rodziców modlących się za swoje dzieci):

Numer

Patron

1

Św. O. Pio

2

Św. Antoni

3

Św. Jacek Odrowąż

4

Św. Monika

Jeśli chcesz dołączyć do tej wspólnoty, skontaktuj się z księdzem opiekunem lub bezpośrednio z osobą koordynującą – p. Arturem (tel. 518 963 495)

PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI

Coraz częściej dzieci spotykają się z zagrożeniami współczesnego świata. Poprzez uczestnictwo w Podwórkowym Kole Różańcowym Dzieci pragniemy, aby Maryja opiekowała się dziećmi i chroniła ich w codziennym życiu. Wierzymy, w myśl wielu świętych Kościoła, że każde Zdrowaś Maryjo, wypowiedziane z uwagą odpędza moce szatana. Celem tej inicjatywy jest odmawianie przez dziecko jednej tajemnicy różańcowej w wybranej intencji. Tajemnice wymieniane są raz w miesiącu w pierwsze poniedziałki. Przygotowane na każdy miesiąc Tajemnice są dostosowane do wieku dzieci i opisują życie Pana Jezusa i Matki Bożej. W pierwsze poniedziałki miesiąca w domu parafialnym w sali Oazy odbywają się również spotkania dla dzieci, w czasie których organizowane są zabawy i omawiane objawienia Maryi w Fatimie. Patronem Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci jest błogosławiony Franciszek z Fatimy.
Rodziców dzieci, które chciałyby dołączyć do Koła prosimy o kontakt telefoniczny z p. Elą: 501 648 686.

Intencje dla wspólnot różańcowych na grudzień 2023

Intencja papieska: za osoby niepełnosprawne: módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Intencja parafialna: o miłosierdzie Boże i dar życia wiecznego w niebie dla śp. ks. Antoniego Czajkowskiego.

W naszej parafii istnieją następujące wspólnoty różańcowe: Żywy Różaniec oraz Różaniec Rodzinny. Opiekunem wspólnot różańcowych w naszej parafii jest ks. wikariusz Samuel Szociński.

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. Jest więc wspólnotą modlitewną, ale również formacyjną – rozważając wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, człowiek zaczyna żyć Ewangelią na co dzień. Żyje wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. Charakter formacyjny realizowany jest także podczas specjalnych spotkań organizowanych dla członków wspólnoty.

Żywy Różaniec został zainicjowany przez sł. Bożą Paulinę Marię Jaricot w XIX w. we Francji jako ruch modlitewny, szczególnie wspierający dzieła misyjne.

W Polsce wspólnota działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski w 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
 • Wspieranie dzieł misyjnych (modlitewnie i w miarę możliwości materialnie)

Przywileje odpustowe

Kościół na mocy decyzji Penitencjarii Apostolskiej daje członkom Żywego Różańca możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu przyjęcia do wspólnoty oraz 7 razy w ciągu roku, mianowicie:

 • w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa
 • w święto Ofiarowania Pańskiego
 • w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 • w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 • w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej
 • we wspomnienie Królowej Różańca św.
 • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

Koła Żywego Różańca w naszej parafii

Comiesięczna wymiana tajemnic odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po nabożeństwie pierwszosobotnim, które rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 7:00 w kościele, sprawowaną w intencji wszystkich członków Żywego Różańca. Po Mszy św. odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem różaniec oraz prowadzimy medytację jednej z tajemnic różańcowych (zgodnie z warunkami pierwszych sobót miesiąca, według życzenia Matki Bożej).

Obecnie w naszej parafii istnieje 11 kół Żywego Różańca:

Numer

Patron

1 Bł. kard. Stefan Wyszyński
2 Św. s. Faustyna Kowalska
3 Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
4 Św. Joanna Beretta Molla
5 Św. Franciszek z Asyżu
6 Maryja Matka Kościoła
7 Maryja Królowa Różańca Świętego
8 Św. Jan Paweł II
9 Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

10 (męskie)

Św. Józef

11 (męskie) Św. Andrzej Bobola

Jeśli pragniesz dołączyć do wspólnoty Żywego Różańca, zgłoś się do księdza opiekuna lub bezpośrednio do osoby koordynującej – p. Magdaleny (tel. 693 834 339).

RÓŻANIEC RODZINNY

Różaniec Rodzinny ma podobną strukturę do Żywego Różańca, tzn. każda róża składa się z dwudziestu osób, które odmawiają codziennie po jednej dziesiątce (tajemnicy) różańca w intencji swoich dzieci. Zmiana odmawianych tajemnic również następuje w pierwszą sobotę miesiąca. Różaniec Rodzinny jest wspólnotą modlitewną, która w listopadzie 2022 roku, na mocy decyzji polskich biskupów, została włączona w struktury Stowarzyszenia Żywy Różaniec jako gałąź rodzinna.

Obecnie w naszej parafii istnieją 4 koła Różańca Rodzinnego (rodziców modlących się za swoje dzieci):

Numer

Patron

1

Św. O. Pio

2

Św. Antoni

3

Św. Jacek Odrowąż

4

Św. Monika

Jeśli chcesz dołączyć do tej wspólnoty, skontaktuj się z księdzem opiekunem lub bezpośrednio z osobą koordynującą – p. Arturem (tel. 518 963 495)

PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI

Coraz częściej dzieci spotykają się z zagrożeniami współczesnego świata. Poprzez uczestnictwo w Podwórkowym Kole Różańcowym Dzieci pragniemy, aby Maryja opiekowała się dziećmi i chroniła ich w codziennym życiu. Wierzymy, w myśl wielu świętych Kościoła, że każde Zdrowaś Maryjo, wypowiedziane z uwagą odpędza moce szatana. Celem tej inicjatywy jest odmawianie przez dziecko jednej tajemnicy różańcowej w wybranej intencji. Tajemnice wymieniane są raz w miesiącu w pierwsze poniedziałki. Przygotowane na każdy miesiąc Tajemnice są dostosowane do wieku dzieci i opisują życie Pana Jezusa i Matki Bożej. W pierwsze poniedziałki miesiąca w domu parafialnym w sali Oazy odbywają się również spotkania dla dzieci, w czasie których organizowane są zabawy i omawiane objawienia Maryi w Fatimie. Patronem Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci jest błogosławiony Franciszek z Fatimy.
Rodziców dzieci, które chciałyby dołączyć do Koła prosimy o kontakt telefoniczny z p. Elą: 501 648 686.