Przypomnienie zasad wobec nowych obostrzeń dotyczących pandemii.

paź 23, 2020 | Aktualności

W związku z rozwojem zagrożenia pandemicznego od dziś obowiązują w naszym kościele następujące zasady:

– wszystkie osoby uczestniczące we Mszy św. w kościele zobowiązane są do noszenia maseczek, przyłbic lub innej formy ochrony podczas Eucharystii, w taki sposób aby zasłaniały usta i nos.

– we Mszy św. może uczestniczyć do 100 osób w przypadku ogłoszenia tzw. strefy żółtej, tak jak jest obecnie. W przypadku, gdyby nasz powiat był w tzw. strefie czerwonej do 70 osób.

– Komunię Św. będziemy przyjmować w następującym porządku: w przypadku, gdy Komunię Św. będzie udzielał tylko jeden kapłan, najpierw będzie udzielał osobom, które przyjmują Komunię Św. na rękę, a później tym, które przyjmują ją do ust. W przypadku większej ilości udzielających księży, jeden będzie udzielał na rękę a drugi do ust.

– przypominamy, że w dalszym ciągu jest możliwość korzystania z dyspensy biskupa od uczestnictwa we Mszy św. dla osób chorych, w podeszłym wieku oraz tych, które obawiają się uczestniczenia w Eucharystii ze względu na panująca sytuację.