Chorzy

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom ciężko chorym, w niebezpieczeństwie śmierci lub w podeszłym wieku. Można go przyjąć także przed planowaną operacją lub poważnym zabiegiem medycznym. Można przyjąć go wielokrotnie w życiu, zasadniczo nie częściej niż co pół roku (jeśli stan zdrowia jest stabilny), jednak w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, może być to częściej. Sakramentu namaszczenia udzielamy w kościele po Mszy świętej (najlepiej w dni powszednie o godz. 18), po indywidualnym zgłoszeniu takiej potrzeby w zakrystii u kapłana. 

Osoby chore, które nie mogą przybyć do kościoła, mogą przyjąć sakramenty w swoim domu, lub w domu opieki na terenie naszej parafii, po zgłoszeniu takiej potrzeby w kancelarii (telefonicznie lub osobiście przez osobę upoważnioną). Kapłan może odwiedzać chorych regularnie (zazwyczaj w pierwsze soboty miesiąca) lub jednorazowo. Podczas takiej sakramentalnej wizyty kapłana można skorzystać z sakramentu pokuty, przyjąć Komunię Świętą oraz sakrament namaszczenia chorych.