Historia

Parafię erygował Abp Stanisław Gall 1 sierpnia 1939 roku z części parafii Okuniew i Długa Kościelna. Pierwotnie nazywała się Cechówka, od 1960 r. Miłosna, a od 1962 r. Sulejówek-Miłosna. Sulejówek wzmiankowany jest w XV w. jako wieś Sulewo. W 1852 r. wioska liczyła 6 domów i 57 mieszkańców. Rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1866 r. kolei warszawsko-brzeskiej. Na początku XX w. Sulejówek stał się miejscowością letniskową. W 1921 r. było już 65 domów i 390 mieszkańców. W Sulejówku mieszkał marsz. Józef Piłsudski (z przerwami od 1922 do 1935 roku), chętnie przebywały tu takie osobistości jak: Jędrzej Moraczewski, Stanisław Grabski, Maciej Rataj, Ignacy Paderewski. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r.

Myśl o budowie kościoła zrodziła się wśród osób świeckich w 1928 roku w czasie uroczystości rodzinnych w domu mgra farmacji Gierasińskiego. W krótkim czasie powołano komitet budowy. Formalne przygotowania rozpoczęły się 14 września 1934 roku. Ks. Feliks Wasilewski z Okuniewa 23 września 1934 roku odprawił Mszę Św. w intencji rozpoczęcia budowy na placu ofiarowanym przez Jana i Pawła Łopatinów. 18 listopada 1934 roku poświęcono kamień węgielny. Projekt kościoła wykonał inż. arch. Konstanty Jakimowicz (z góry przypomina orła przygotowującego się do lotu). Pierwszą Mszę Św. w obecnym kościele odprawił 17 maja 1936 roku Ks. Czesław Gotlib. Podczas Pasterki, 24 grudnia 1937 roku, poświęcono wnętrze kościoła i ołtarz główny. Natomiast 3 maja 1953 roku Kard. Stefan Wyszyński poświęcił dzwony (Stefan i Antoni) oraz budynek plebanii. 28 maja 1972 roku Kardynał Prymas Stefan Wyszyński konsekrował kościół. Jego następca, Kardynał Prymas Józef Glemp, 6 sierpnia 1989 roku przewodniczył uroczystościom złotego jubileuszu parafii.

Kapłani, którzy posługiwali w naszej parafii:

Jako proboszczowie:

 • Ks. Czajkowski Antoni, 29.08.2009 – 01.07.2023
 • Ks. Mierzejewski Ryszard Stanisław, 02.03.1998 – 29.08.2009
 • Ks. Jarosz Leonard, 30.06.1994 – 02.03.1998
 • Ks. Kryszewski Jan, 25.07.1966 – 30.06.1994
 • Ks. Siemiński Antoni, 23.03.1957 – 25.07.1966
 • Ks. Kwiatkowski Władysław, 14.10.1946 – 23.03.1957
 • Ks. Lejchte Zdzisław, 01.09.1939 –14.10.1946

 

Jako wikariusze:

 • Ks. Piotrkowicz Robert, 27.08.2014 – 26.08.2021
 • Ks. Brzeszczyński Marcin, 26.08.2016 – 26.08.2017
 • Ks. Barszczewski Michał, 27.08.2011– 26.08.2016
 • Ks. Kalinowski Paweł, 28.08.2011– 05.07.2014
 • Ks. Rudko Andrzej, 01.07.2007 – 28.08.2011
 • Ks. Wojno Wojciech, 01.07.2006 – 28.08.2011
 • Ks. Piotrkowicz Robert, 01.01.2004 – 01.07.2007
 • Ks. Hodyna Robert Zbigniew, 29.06.2002 – 01.07.2006
 • Ks. Kwiatkowski Andrzej Janusz, 28.06.2003 –11.01.2004
 • Ks. Kania Stanisław, 20.06.2000 – 20.06.2003
 • Ks. Milewski Piotr, 27.08.1998 – 29.06.2002
 • Ks. Staniszewski Artur, 28.06.1997 – 30.06.2000
 • Ks. Zawistowski Arkadiusz, 30.06.1994 – 08.06.1997
 • Ks. Praszczałek Adam, 19.05.1991– 30.06.1994
 • Ks. Figauzer Piotr, 04.07.1990 – 22.06.1993
 • Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 15.06.1988 – 04.07.1990
 • Ks. Regucki Tadeusz Władysław, 15.06.1985 –15.06.1988
 • Ks. Balicki Jan, 17.10.1983 – 01.12.1987
 • Ks. Kozub Jan, 31.05.1980 –15.06.1985
 • Ks. Olton Zbigniew, 04.06.1980 –17.10.1983
 • Ks. Zwierzchaczewski Andrzej, 24.06.1977 – 04.06.1980
 • Ks. Jaworski Tadeusz, 30.06.1977 – 31.05.1980
 • Ks. Jankowski Eugeniusz, 23.06.1976 – 24.06.1977
 • Ks. Kaczorowski Andrzej, 08.06.1974 –15.05.1976
 • Ks. Kmieć Tadeusz, 10.06.1970 – 08.06.1974
 • Ks. Gorgoń Jan, 10.06.1972 – 30.08.1972
 • Ks. Augustyński Franciszek, 10.06.1968 – 20.06.1970
 • Ks. Murawski Janusz, 19.11.1966 –10.06.1968
 • Ks. Drożdż Henryk Paweł, 13.07.1966 –19.11.1966
 • Ks. Karpiński Aleksander MIC, 19.07.1965 –12.07.1966
 • Ks. Nowak Czesław, 08.06.1964 –1966
 • Ks. Pisiak Czesław MIC, 19.09.1964 –19.07.1965
 • Ks. Pazik Antoni, 18.09.1959 – 02.10.1963

Jako rezydenci:

 • Ks. Czajkowski Antoni, 01.07.2023 – 22.11.2023 (†)
 • Ks. Brzeszczyński Marcin, 26.08.2017 – 26.08.2023
 • Ks. Gołębiewski Jan Marian, 10.08.2016 –18.03.2021 (†)
 • Ks. Kryszewski Jan, 30.06.1994 – 26.03.2004
 • Ks. Staniec Stefan, 22.06.1993 – 26.06.1994 (†)