Pogrzeb katolicki

 

Jednym z uczynków miłosiernych względem ciała oraz chrześcijańskim obowiązkiem jest pochowanie zmarłych.

Rezerwacji terminu Mszy pogrzebowej należy dokonać w kancelarii parafialnej. Do spisania aktu pogrzebu w parafialnej księdze zmarłych potrzebne są następujące dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • karta zgonu – „część dla administracji cmentarza” wydawana przez lekarza w momencie stwierdzenia zgonu (jeśli pochowanie ciała będzie miało miejsce na naszym cmentarzu parafialnym)
  • zgoda z parafii zamieszkania zmarłego (jeśli osoba zmarła mieszkała poza terenem naszej parafii) 
  • zaświadczenie od kapelana szpitala lub z parafii o przyjętych sakramentach przed śmiercią (jeśli były udzielone)
  • dokument poświadczający aktualne prawo do administrowania grobem, w którym zmarły ma zostać pochowany (jeśli pochowanie ciała będzie miało miejsce na naszym cmentarzu parafialnym)

Jeśli po Mszy żałobnej w naszym kościele parafialnym złożenie ciała ma nastąpić na cmentarzu poza terenem naszej parafii lub parafiami sąsiednimi, należy zatroszczyć się o umówienie z miejscowym duszpasterzem na poprowadzenie ceremonii pogrzebowej.