Ruch Światło-Życie (Oaza)

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Więcej informacji o Ruchu na stronie: https://www.oaza.pl/

 

Nasza Oaza w Sulejówku Miłośnie powstała w 2014 roku z inicjatywy grupki animatorów, w tym Konrada Późnieckiego, który do 2020 r. pełnił funkcję odpowiedzialnego za wspólnotę. Przez ten czas wspólnota miewała swoje lepsze i gorsze momenty, by w końcu stać się dużą, prężnie działającą, ale i zgraną wspólnotą prowadzącą formację wielu młodych ludzi i organizującą wydarzenia dla całej parafii, takich jak np. Kolędowanie Parafialne. W każdy piątek spotykamy się na Mszy Świętej o godz. 18.00, a następnie udajemy się do salki pod kinem w domu parafialnym na spotkanie ogólne. Po nim następują oddzielne spotkania każdej grupy formacyjnej prowadzone przez animatora. Podczas wakacji letnich uczestniczymy w piętnastodniowych rekolekcjach wyjazdowych organizowanych przez diecezjalne jednostki Ruchu Światło-Życie. Jesteśmy grupą bardzo zgranych i zaprzyjaźnionych młodych ludzi, całym sercem zaangażowanych w rozwój naszej wspólnoty i wspólnoty parafialnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do wspólnoty oraz gwarantujemy ciepłe przyjęcie i milą atmosferę :).

Kontakt: 

odpowiedzialny Oazy
Krzysztof Szulim
nr tel. 518 580 783