Wypominki

 

Świętą i zbawienną jest myśl, by modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni.

 (por. 2 Mch 12, 45)

Co to są wypominki?

Wypominki to tradycyjna modlitwa za zmarłych, aby jak najszybciej zostali uwolnieni od kary czyśćca i cieszyli się wiecznym szczęściem w niebie. Inną nazwą tej modlitwy są wymienianki. Polega ona na wymienianiu konkretnych imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych lub całych rodzin oraz odmówieniu modlitwy, sprawowaniu nabożeństwa lub Mszy Świętej w ich intencji. W naszej parafii praktykujemy 3 rodzaje wypominków: jednorazowe, miesięczne i roczne. Ofiary składane podczas zamawiania wypominków są dobrowolne, według możliwości ofiarodawcy.

1) Wypominki jednorazowe

Wypominki jednorazowe czytane są i omadlane 1 i 2 listopada podczas procesji za zmarłych na cmentarzu parafialnym (1 listopada po Mszy o godz. 12:00, a 2 listopada po Mszy o godz. 10:00).

2) Wypominki miesięczne (listopadowa Msza Święta Gregoriańska)

Odczytywane są i omadlane przez cały listopad codziennie podczas Mszy Świętej – jest to tzw. Msza Gregoriańska – 30 Mszy.

Listopadowa msza gregoriańska w roku 2023 będzie sprawowana według następującego porządku:

 • 01.11 – godz. 12:00 (na cmentarzu)
 • 02.11 – godz. 10:00 (na cmentarzu)
 • 03.11 i 04.11 – godz. 17:30
 • od 05.11 do końca miesiąca – godz. 7:00

3) Wypominki roczne

W tym roku zmienimy sposób odczytywania i modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Msza Święta za wszystkich sprawowana będzie tak jak dotychczas w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8, natomiast wypominki odczytywać będziemy w krótkich fragmentach po każdej Mszy Świętej w niedziele oraz w dni powszednie (za wyjątkiem Mszy zbiorowych). Fragmentów będzie około stu, tak, by każda osoba została wyczytana przynajmniej raz w miesiącu. Fragmenty zostaną ponumerowane i będą wyczytywane według porządku podanego na tablicy ogłoszeń i w internecie przy intencjach mszalnych (w prawej kolumnie). Pierwsze fragmenty będziemy odczytywać w pierwszą niedzielę listopada na zakończenie Mszy o godz. 8. Sprawdzić numer fragmentu z imionami swoich zmarłych można w kancelarii lub zakrystii, a także samodzielnie w internecie na dole tej strony.

Jak zamówić wypominki?

Wypominki najlepiej zapisać na kartce, w punktach (można skorzystać z gotowego formularza). Zapisujemy wówczas same imiona lub imiona z nazwiskami bądź same nazwiska (obejmujące wszystkie osoby z danej rodziny). Imiona i nazwiska odmieniamy i zapisujemy w bierniku (np. za: Krzysztofa i Bożenę Nowaków; wszystkich zmarłych z rodziny Kowalskich itp.). Należy wyraźnie zaznaczyć na jaki rodzaj wypominków zapisujemy naszych zmarłych: jednorazowe, miesięczne czy roczne. Można na jednej kartce zaznaczyć więcej, niż jeden rodzaj wypominków. W razie problemów, zawsze można poprosić księdza o pomoc. Wypełnioną kartkę wypominkową przekazujemy księdzu (lub jeśli nie mamy kartki, to możemy podyktować):

 

WYPOMINKI ROCZNE 2023/2024

 1. Papieży, biskupów, kapłanów, diakonów, braci i siostry zakonne; poległych w walkach o wolność Ojczyzny, zamordowanych w czasie wojen, mieszkańców Cechówki rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 r.; Zmarłych proboszczów naszej parafii: ks. Zdzisława Leichte, ks. Władysława Kwiatkowskiego, ks. Antoniego Siemińskiego, ks. Jana Kryszewskiego, ks. Leonarda Jarosza, ks. Antoniego Czajkowskiego, zmarłych księży, którzy posługiwali w naszej parafii, ks. Zbigniewa Jakubickiego, o. Piotra Deczewskiego
 2. Mariannę, Kazimierza, Teresę i cr. Szocińskich, Teresę, Bolesława i cr. Grabskich, Halinę Szyszko, Henrykę i Zygmunta Kazimierczaków, Lidię i Mateusza Dobrogowskich, Ryszarda Brzezińskiego, abpa Henryka Hosera, ks. Władysława Walczewskiego, ks. Dariusza Wieczorka, cr. Witkowiczów i Stępieniów, Halinę Dobek; Leokadię Kabat; Ryszarda i Bożenę Bork, Krzysztofa Szulima
 3. Lecha, Jadwigę i Stefana Dąbrowskich, Feliksę i Stanisława Drabarków, cr. Drabarków, Parlaków i Kałużyńskich, Bożenę Dec; Mariana, Aleksandra, Leokadię Machnio, Marka i Halinę Fursewicz, Annę Długołęcką, Jana i Teodozję Wójtowiczów, Bogumiłę Raczyńską, Piotra Zielińskiego i Piotra Mielcarza; Bolesława i Henrykę Mikusek, Teresę Klepacką; Pawła i Władysławę Ludwiniaków, Antoniego, Feliksę i Jana Sałańskich
 4. Agnieszkę i Józefa Rędziaków, Halinę i Henryka Kuśmierowskich; Antoninę i Jerzego Zaimów, Irenę i Stanisława Oleszczuków; Helenę, Zbigniewa i cr. Woźniakowskich i Znanieckich, Krzysztofa Złotkowskiego, Zbigniewa Milnikiel; Alinę, Mieczysława i Jana Woźniakowskich, Krystynę i Michała Kosów; Emilię, Czesława i Edmunda Cegiełków, Rafała, Czesława, Józefa i Józefę Puźmirowskich; Marka i Włodzimierza Olejników
 5. Mieczysława, Szczepana, Kamilę, Franciszka i Stanisława Borawskich, Mieczysława, Aleksandra, Jadwigę, Stanisława i Wiktorię Balickich, Mariannę, Romana, Mieczysława, Aleksandra, Krystynę i Waldemara Ruszczyków, Genowefę Kraska, Stefana Przyborowskiego, cr. Borawskich, Balickich, Kołakowskich, Ruszczyków i Trzasków; Czesława Kowalskiego; Zdzisława, Remigiusza i Bożennę Turlejów
 6. Janusza Łapacza, Stanisława, Zofię, Stanisławę, Stefana i Aleksandrę Zawadków, cr. Zawadków, Uzarskich i Uklejów; Mariana, Basię, Jadzię, Tadeusza, Bronisławę, Kazimierza, Teklę, Pawła, Lucjana, Martę, Albinę, Franciszka, Jana, Eugenię, Józefa, Jana, Stanisławę, Bolesławę, Marię, Adelę, Józefa, Mariana, Irenkę, Józia, Kazimierza, Sławka i cr. Chwedoruków, Kondraciuków, Kobojów, Wilczyńskich i Radomyskich
 7. Helenę, Jadzię, Pelagię, Mariannę, Stanisława i Helenę Jedlińskich, Janinę Kobrzak, Wiktorię Szulim, Mariana i Andrzeja Gorczyńskich; Aleksandrę, Stanisławę, Czesława, Wiktora, Andrzeja, Pawła i cr. Pawlików, Bożenę, Janinę, Bronisława, Zygmunta, Eugeniusza i cr. Prachniów; ks. Zbigniewa Jakubickiego, Zygmunta Jakubickiego, Zenobiusza Żochowskiego, cr. Pietrzykowskich, Jakubickich, Żochowskich i Taczalskich
 8. Katarzynę Pazio, Zdzisława i Anastazję Gielo, Zygmunta, Jana i Amelię Kowalczyków, Wacława i Stanisławę Siankowskich; Stefanię, Piotra, Józefa i Tadeusza Wieczorków, Krystynę i Stanisława Kaczyńskich, cr. Mistewiczów i Kościeszów; Krystynę i Stanisława Wróbel; Antoniego i Stanisławę Pawlikowskich, Leszka Szulima, cr. Smoderków i Pawlikowskich, Stanisława i Genowefę Szulimów, Grażynę Warszawską
 9. Tadeusza, Andrzeja, Stefanię i Teresę Kronerów, Zofię, Stanisława i syna Stanisława Masłowskich, Marylę i Jerzego Rutkowskich, Mariannę Zawistowską; Czesława Jackiewicza; Waldemara Miąskiewicza, Pelagię, Jana, Wincentego i Anastazję Siatkowskich, Mariannę i Władysława Kaimów; Jana, Kazimierę i Bogusława Kobrzaków; Ryszarda i Jadwigę Kozłowskich, Bożenę Mikołajczak
 10. Jana, Adama, Franciszka, Zofię, Mariannę i cr. Rosłoniów, Krystynę i Henryka Szotów, Juliannę Kotowską, Jana, Wandę i cr. Obłozów, Stanisława i cr. Kotowskich, cr. Urbańskich; Apolinarego, Mikołaja, Bronisława, Teresę i Franciszka Orłowskich, Ryszarda, Romana, Halinę i Weronikę Wachowiaków, Władysława i Annę Bocialów, Stanisława i Katarzynę Urbaniaków; Kazimierę, Czesława, Katarzynę i Józefa
 11. Kazimierę, Feliksa, Stanisława, Tadeusza, Zofię i cr. Krupów, Władysława, Józefa, Jana i cr. Szostaków, Jadwigę, Jana i cr. Dubiło, Helenę, Stanisława, Mariannę, Franciszka, Zygmunta, Janinę, Sławomira, Krzysztofa i cr. Miazio, Franciszka, Mariannę, Mariana, Genowefę, Irenę i cr. Orzełowskich, cr. Wierzbickich, dusze w czyśćcu cierpiące; Zofię, Eugeniusza, Stanisławę i Stanisława Duszewiczów, Michała i Adelę Błasiów
 12. Waleckich, Zielińskich, Kamińskich, Niewęgrzynków, Buców i Antonowiczów; Stanisławę, Czesława, Stanisława i Lucjana Reków, Aleksandrę Jackiewicz, Stanisławę i Wiktora Michalaków, Bolesława Matuszewskiego; Władysława Zakrzewskiego, Mariannę i Władysława Majorów, ks. Stanisława Karwowskiego, Halinę Nowak, cr. Zakrzewskich, Majorów, Karwowskich i Grochowskich
 13. Stanisława Bieńkowskiego; Leokadię, Czesława, Ewę, Bogusława i Andrzeja Siporskich, cr. Napłoszków, Pękalów i Siporskich; Eugeniusza i Mariannę Burno; Jerzego, Teresę, Zofię i Franciszka Budzyńskich, Jana i Krystynę Tomaszków; Stanisława Olszewskiego, Pawła i Władysławę Ludwiniaków, Krystynę i Macieja Padło; Józefa Barańskiego i jego rodziców; Mariannę, Franciszka, Ernesta, Jerzego i Mieczysława Domańskich
 14. Zbigniewa, Arka, Krystynę, Leona, Helenę i Jana Szymanowskich, Józefa, Feliksę, Franciszka i Sławomira Stępniów, Gabrielę i Stanisława Sasinów, Tomka Sowę, Witolda Krzyrzewskiego i Andrzeja Kosińskiego; Marię Olechnowską; Krystynę i Eugeniusza Dudziaków, Zdzisława, Leokadię i Aleksandra Panków, Albinę i Czesława Baranów, Stefana Gregułę; Teresę i Zbigniewa Jerzaków, Eugeniusza i Antoniego Domańskich
 15. Jana, Jadwigę, Romana, Piotra i Krzysztofa Ciok, Andrzeja, Halinę i Ryszarda Sowińskich; Stanisława, Zbigniewa i Jadwigę Woźniaków, Krystynę Gadomską i Helenę Kamińską; Krystynę i Stanisława Kamińskich, Genowefę, Ryszarda, Jana, Władysława i Urszulę Kurowskich, Jadwigę Gziut, Eugeniusza Żerunia, Katarzynę Wiśniewską, Katarzynę Jakubowską, Wojciecha Brożka, Agnieszkę Idzi, Jana Myślińskiego, Renatę Werpachowską
 16. Tomasza i cr. Rzepińskich, Jadwigę i cr. Wiśniewskich, Eugeniusza i cr. Bucznych, Elżbietę i cr. Rutkiewiczów, Halinę i cr. Królikowskich; Anielę, Wiktorię i Jana Majkowskich, Mirosława Gniado; Szczepana Żmiję, Janinę, Jana i Romualda Gremplewskich; Alinę, Genowefę, Tadeusza i cr. Tlagów, Jadwigę, Henryka i cr. Dzięciołów, cr. Knapów; Eugenię Nowak, Janinę i Stanisława Szulimów
 17. Hannę, Henryka i Józefa Wiśniewskich, Helenę, Franciszka, Stanisława i Apolonię Oprządek, Mariannę i Józefa Kuryłków, Teresę, Stanisława i Piotra Decyków, Teresę i Mieczysława Kamutów, Janusza Kosowskiego; Stanisławę, Tadeusza, Michalinę i Władysława Gąsiorów; Zygmunta, Zofię i Jana Kowalczyków, Stefanię i Antoniego Skaruz; Henryka i cr. Boruckich, Zofię, Aleksandrę, Mieczysława, Jana, Marcina i cr. Przychodzkich, cr. Przygodów
 18. Stanisławę, Mieczysława, Annę, Kazimierza, Zygmunta, Bolesława, Wacławę, Genowefę, Zygmunta, Stefana z synem Jerzym, Czesława, Zofię, Stanisławę, Antoniego i Wandę Romanowskich, Zofię, Józefa, Mariannę, Piotra, Stanisława, Józefa, Zofię, Jana, Sabinę, Mieczysława i Zdzisława Siochów, Aleksandrę, Stanisława, Aleksandra i Józefa Frączków, Apolonię Pierzak, Mariannę i Tadeusza Gut, Stanisława Siocha, Annę Wojczak
 19. Stanisława, Andrzeja, Henryka, Stanisława, Tomka, Sabinę i Krystynę Ostrowskich, dziadków Ostrowskich i Smoderków, Stefana, Tadeusza i Zofię Mielcarzów; Marię, Kazimierza i Jasia Nowajczyków, Lecha i Szymonka Mrówków, Kornelię i Stefana Szczurowskich, Wiesława Szymanowskiego; Janinę, Kazimierza, Józefę i Józefa Kapustów, Władysławę i Antoniego Późnieckich, Adama Ponikiewicza
 20. Stanisława, Stanisławę i Tomasza Korczaków, Urszulę Bruzgiewicz, Marcinka, Wiesławę i Bolesława Spirydońskich, Mariannę, Czesława, Kazimierza i Jana Brzostków, Teresę Dawidziuk; Stanisława Gajlikowskiego, Stanisława i Marię Lewoskich, Leszka Brysa, Annę Krajewską, Włodzimierza Gójskiego, Marię Żebrowską; Mariannę i Józefa Wiśniewskich, Apolonię i Szczepana Mielcarzy, Zygmunta Olszewskiego
 21. Sylwestra, Wacława i Stanisławę Gałeckich, Helenę i Konstantego Sołtysiaków, Łukasza i Katarzynę Burzyńskich, Dorotę Gałecką, Ryszarda Bogdańskiego, Irenę i Henryka Szcześniaków; Stanisława i Helenę Kaimów, Jana i Jacka Wieczorków, Teresę Zawadzką, Celestynę Bycul, Bożenę i Tadeusza Frączkiewiczów, Andrzeja i Eugeniusza Duchów, Alberta Kubiaka, Marię i Stanisława Piotrowskich, Grzegorza Zakrzewskiego
 22. Stanisławę i Wincentego Walkiewiczów, Genowefę, Ignacego, Stanisława i Zbigniewa Śrutwów, Stanisławę, Czesława i Stanisława Łukasiaków, Jana Marciniaka; Annę, Sławomira i Ryszarda Polaków, Stefana i Marię Koprów, Helenę i Czesława Kosmalskich; Czesława, Piotra i Katarzynę Gromulskich, Jana Więcławek, Edwarda Zadrożnego, Adama Chwałę, Rozalię Więcławek;
 23. Kazimierę Zdanowicz, Kazimierę i Bolesława Piekart, Władysławę i Wacława Zdanowicz, Zuzannę i Czesława Jackiewicz; Feliksę i Stanisława Matusików, cr. Szczepańskich; Marię i Józefa Słowińskich, Jerzego i Sławomira Karbowniczków; Zofię i Bolesława Rogala; Jadwigę, Mieczysława, Juliusza, Marię i Kazimierza Siekierko, Wiktorię, Czesława, Helenę, Lucjana i Marię Klepackich; Alicję, Bogusława i Jarosława Cudnych
 24. Adama Boruckiego, Huberta Mirosza, cr. Boruckich, Żaboklickich, Roguskich i Sasinów; Jadwigę i Kazimierza Nalewaj, Józefę Zwierz, Krystynę i Jerzego Tomaszewskich; Witolda i Janinę Korzeniak, Krystiana Rudnickiego cr. Rudnickich; Jana i Zofię Zając, Alfonsa i Franciszkę Wicher, cr. Zająców i Budziaków, Stanisławę i Wiesława Budziak; Katarzynę i Halinę, Stanisława, Henryka Parobczy, Zofię i Stanisławę Janeczek, Stanisława Pyrzyńskiego
 25. Mariana Szatańskiego; Zygmunta i Florentynę Boruckich; Kazimierza, Helenę i Barbarę Płatek, cr. Daszczuków i Kozłowskich; Zofię i Seweryna Szelepka, Reginę Grubek, Mariannę Jastrzębowską; Irenę Skonieczną , Halinę i Tadeusza Tarwackich; cr. Radzikowskich, Ługowskich, Barbarę i Gwidona Wojciechowskich; Władysława Laskowskiego, cr. Laskowskich, Małeckich, Osiaków; Helenę Otachel; Wiesławę i Sławomira Banach
 26. Czesława, Józefa, Cecylię Chrzanowskich, Adama, Kazimierę, Józefa Michalczyk, Marię, Henryka, Zbigniewa Michalskich, Leona Brzezińskiego; Stefana Pisarczyka; Lucynę i Kazimierza Makarskich z córką Tereską i zięciami Andrzejem i Bogdanem, cr. Makarskich, Jankowskich, Pykałów, Barszczewskich, Skarżyńskich, Wielgopolaninów; Stanisławę i Wiesława Budziak; Jana i Aleksandrę Rogala
 27. Stanisławę Olak, Henryka Reszelewskiego, Józefa i Zofię Olak, Helenę i Jana Grotowskich, Halinę i Edwarda Sapińskich, Apolonię Reszelewską; Andrzeja Wąsowskiego, cr. Wąsowskich i Zdzieborskich; Janinę i Czesława Widłasiów, Zygmunta Kowalczyka, Józefę i Kazimierza Szymanowskich; Jana, Janinę, Zygmunta i Adama Zagańczyków, Teresę i Wiktora Wocial, cr. Barwaśnych; Halinę, Małgorzatę, Genowefę, Zbigniewa i cr. Wiśniewskich
 28. Konstantego, Helenę i Jerzego Zaperty; Włodzimierza Matusiak, Marię i Jerzego Sadoch, Pawła Krudysza; Wandę i Zygmunta Bielińskich, Kazimierza Maksimiuka; Władysława, Krystynę, Władysławę i cr. Szymanowskich, Stanisława, Jadwigę i cr. Ziółkowskich; Leona Pfeiffer, Antoniego Paprockiego; Janinę i Tadeusza Jakubskich, Genowefę i Stanisława Gójskich, Włodzimierza Gójskiego, Elżbietę Radwan-Pytlewską
 29. Mikołaja, Wacławę, Ryszarda, Stanisława i Piotra Falińskich, Aleksandra i Władysławę Rogalów, Eugenię, Jerzego, Daniela i Jana Oleszkiewiczów; Wandę, Sabinę i Zygmunta Izdebskich; Janinę, Stanisława i Stanisława Linek, Hannę i Wiktora Piłkowskich, Zygmunta, Annę, Franciszka Mielcarz, Piotra i Romanę Wieczorków, Alicję Gawrońską, Barbarę, Danutę i Antoniego Piłkowskich
 30. Mariannę i Czesława Marszał, Walentynę i Czesława Grabowskich; Zofię i Józefa Woronko, Marię i Henryka Jaźwińskich, Eugenię i Zdzisława Malesów, Jana Pokrywińskiego; Teresę i Stefana Cybulskich, Reginę Bogusz, Elżbietę Karolak, Henryka i Dariusza Karolaków, Zofię i Tadeusza Chałaczów, Anitę Wocial, Krystynę, Wiesława i Janusza Gajc; Kazimierę Krawczyk, Barbarę i Stefana Sucharzewskich
 31. Feliksa, Władysławę i Tadeusza Hertzigów, Jana i Anastazję Giegielów, Zygmunta Elżbietę, Jakuba i Paulinę Drozdków, Bogdana Citko, cr. Gorczyńskich, Kalinowskich, Wróbli, Kociszewskich, Klimków, Olszewskich, dusze w czyśćcu cierpiące; Lucynę i Bolesława Grzechników, Wacława Dąbrowskiego, Krystynę i Jerzego Tomaszewskich, Tadeusza Jerzego Dąbrowskiego; Waldemara Przybytniaka, Genowefę, Romana i Jana Ochnio
 32. Genowefę, Ireneusza Strzelec, Mariannę, Janinę, Józefa i Janusza Niewiatowskich, cr. Niewiatowskich, Korzeniaków i Strzelców; Martę i Józefa Ledzińskich, Stanisławę, Mieczysława, Janinę i Henryka Gorzkowskich, Franciszkę i Wincentego Kowalczyków, cr. Wawer, Białuskich, Tobiaszów, Radzikowskich, Mężyńskich i wszystkich przodków; Władysława i cr. Kostków; Stefana i Stanisławę Kosickich
 33. Bolesławę i Stanisława Tomkiewiczów, Aleksandrę, Czesława, Zenonę i Henryka Rudzkich, Zofię, Piotra, Tadeusza, Grabowskich, Janinę i Władysława Król, Floriana Tomaszkiewicza, Krzysztofa Patokę; Antoninę, Mariana, Antoniego i Juliannę Krzyżewskich, Mariannę i Józefa Doboszów, Bożenę Pośpiech, Wandę Jastrzębską; Józefę i Andrzeja Tomaszewskich, Stanisławę, Stanisława, Witolda i Ryszarda Drążek
 34. Julię, Tomasza, Elżbietę, Emiliana Wiesława Michno, cr. Michno, Mariana Złotnika, Zofię, Marię, Stanisława, Helenę i Jerzego Kamińskich, Stanisława, Reginę, Zdzisława, Kazimierza Siwiec, Małgorzatę i Piotra Pawlikowskich, Irenę i Jacka Łuczak, Leszka Staniszewskiego, Zofię Narojczyk, Tomasza Madejak; Jana, Władysława i Leokadię Matejak, Stanisława i Weronikę Wronka; Ryszarda Kostkę, Czesława, Bronisława i Jana Kielaków
 35. Zdzisława, Krzysztofa, Daniela, cr. Kamińskich, Szczypiorskich, Krystynę, Zdzisława, cr. Tomaszewskich; Jana i Kazimierę Kamińskich, Eugenię Szewczak, Andrzeja Lubowickiego, Bolesława, Pawła, Mariusza Komar; Wandę, Józefa, Mariana Chalimoniuk, Leonarda Pietrzyk; Barbarę Rutkowską, Franciszka i Wojciecha Jarmułowiczów; Janusza, Helenę i Artura Orzechowskich; Jana i Krystynę Kowalskich
 36. Krzysztofa, Teresę i Romana Rek, Stanisławę i Tadeusza Rakowskich; Stefanię, Romana, Zygmunta i Elżbietę Kubiszewskich; Józefę, Piotra, Mariana, Czesława i Jana Łabędź, Teresę Dolniak, Antoninę, Janinę i Kazimierza Posyniak, Jana, Jadwigę i Leszka Czyżewskich, Radosława Danielewicza; Artura i Jadwigę Barańskich, cr. Gryglasów, Kleszczów, Anielę Lulek, Zofię Bednarską
 37. Helenę, Aleksandra i Mariana Wieczorków, Joannę Gałązkę, Józefę, Jana i Czesława Rosików, Juliannę, Aleksandra i Kazimierę Rubka, Aleksandrę Popławską, Marię Eskę, Michała i Teresę Marszand, Bogdana i Janinę Szczesnych, Janinę i Janusza Niewiatowskich, Leokadię i Wacława Wróbel, Tadeusza i Martę Kozłowskich, Agnieszkę Lasotę, Wandę Jastrzębską, Władysława, Danutę i Tadeusza Szar
 38. Stefana, Zofię i Aleksandra Grzelaków, Stanisława, Ludwikę i Lucjana Forysiów; Jana i Helenę Kaniów, Eugeniusza, Janusza, Janinę i Mariusza Lenardów; Elżbietę, Halinę i Feliksa Skupiewskich, cr. Lipków, Krystynę i Jana Kowalskich; Czesława i Michalinę Piotrkowicz, Sławomira, Beatę Karwowską-Piotrowicz, Gabrielę Piotrowicz; Edmunda i Mariannę Podbielskich; Barbarę, Zofię i Wiesława Sobocińskich, Elżbietę Ruta
 39. Stanisława i Wandę Lizet, Antoniego, Wacława, Tadeusza, Piotra, Mariannę i Tomasza Sabadyn, Aleksandrę, Franciszka, Piotra, Józefa, Franciszkę i Helenę Baran, Mariannę, Jana, Rozalię, Władysława i Czesława Hordyjewskich, Piotra, Zbigniewa, Feliksa, Pelagię, Ryszarda, Aleksandrę i Franciszka Żylaków, Janinę i Teresę Siwków, Zofię Tyborowską, Helenę i Juliana Lechończaków, Marię, Henryka i Cecylię Wójcików, Halinę Siewicz, Eugeniusza Uchnast
 40. Edmunda Mączkowskiego; Leokadię i Tadeusza Płocharskich, Józefa i Helenę Węgorzewskich, cr. Płocharskich, Kałużów, Węgorzewskich, Gruszczyńskich, Józefczyków, Macuzaków, Matyjasków, Królów, Trojanowskich i Sudników; Aleksandrę, Janinę, Danutę i Józefa Grubków, Apolonię, Jana i Jerzego Kielaków; Zofię i Władysława Jaszczuków; Stanisława Kordalewskiego, cr. Bogusz i Filipowiczów, Helenę Jasińską 
 1. Genowefę, Helenę i Teofila Kalinowskich, Helenę, Alfonsa i Romualda Zajączkowskich, Mariannę Lepko; Matyldę i Romana Tomaszewskich, Kazimierza Kołodzieja; Mariannę, Franciszka, Zofię i Feliksa Sandomierskich, Mariannę i Stanisława Firkowskich, Zofię i Mariana Michalaków; Genowefę i Karola Sawickich, Hanię Nowak; Stefana Jarockiego, Zofię i Stanisława Teodorków; Gabrielę i Romana Chruścickich
 2. Leokadię, Zygmunta, Wiesława, Jana i Janinę Kabat, Bolesława i Stanisławę Chorchel, Helenę, Tadeusza, Hannę, Małgorzatę, Barbarę i Krystynę Ksok; Jadwigę, Aleksandrę, Wacława Smoderków, Juliannę, Bronisława, Halinę i Helenę Rawskich, Franciszkę, Jadwigę i Jana Kielaków; cr. Polaków i Szczepańskich; Włodzimierza Nawrockiego, Urszulę Ira, Ireneusza Dębskiego; Krystynę i Zdzisława Paska
 3. Jerzego, Eugeniusza, Benedykta, Stanisławę, Mieczysława, Romana, cr. Dudków i Więchów; cr. Komarewiczów, Maćkowów, Tomaszewskich, Mazurkiewiczów, Rudnickich, Annę Maliszewską; Kazimierza, Apolonię, Bronisława, Stefana, Adelę; Tadeusza Kraszewskiego, Stanisławę i Józefa Bazylów, Henryka, Marię, Andrzeja i Julię Kwiatkowskich; Romana i Władysława Kielczyków, Feliksa i Aleksandra Świadków, Kazimierę i Aleksandra Budek
 4. Stanisława i Janinę Osiców, Stanisława, Zofię i cr. Brauła; cr. Wysockich i Rakowskich; Czesława, Mariannę i Romana Gadomskich, Janinę, Władysława i Tomasza Czapskich, Lucynę i Franciszka Milewskich; Leokadię i Kazimierza Molaków; Ryszarda Kielczyka; Bernarda i Władysławę Popławskich, cr. Rogala; Halinę, Kazimierza i Janinę Panfil; Juliana, Zofię, Jana i Stefana Pyrtek, Mirosława Radwańskiego
 5. Mariannę i Bronisława Szczurowskich, Krystynę i Władysława Szymanowskich, Halinę i Mariana Foryś, Helenę, Józefa i Andrzeja Kostków, dziadków Mioduszewskich i Forysiów, dusze w czyśćcu cierpiące; Mariannę, Ignacego, Kazimierza i Wawrzyńca Gorzałków, Katarzynę i Antoniego Podlasinów, Joannę Lubaszewską; Wandę i Tadeusza Wojtanów; Ryszarda Zbiejczuka; Kazimierza i Zofię Turlejów, Halinę Zagórską
 6. Stanisława Gajlikowskiego, Stanisława i Marię Lewoski, Leszka Brysa, Annę Krajewską, Włodzimierza Gójskiego, Marię Żebrowską; Wiesławę i Stanisława Płochockich; Stanisława Curyło, Grzegorza Śpiewaka, Helenę i Stanisława Wołczyńskich; Leokadię i Mariana Stelmaszczyków, Kazimierę i Aleksandra Budek; Wacławę i Kazimierza Szwejk, Stanisława Szmurło; Łukasza Kiełbowicza
 7. Irenę i Mieczysława Sakowskich, Stefanię i Leona Sakowskich, Grażynę Górską; Zbigniewa, Zygmunta i Annę Grzegorzewskich; Jadwigę i Ryszarda Kozłowskich; Juliannę, Wacława, Krystynę, Jana i Czesława Siudej; Leszka Kotlarka, Adama i Jadwigę Jarosińskich, Irenę Szwarc, Antoniego i Stefanię Kotlarek; Reginę Soczewko z córką Janiną; cr. Leśników i Jaworskich; Zbigniewa Kruka
 8. Edwarda Wróbla i jego rodziców, Helenę, Czesława Sławińskich i ich rodziców, Piotra Milewskiego; Kazimierza, Stanisława, Piotra, Stanisławę, Celinę, Sabinę, Grzegorza Kupców, Feliksa, Janinę, Bogdana, Marię, Wojciecha, Wiesława, Barbarę, Marię i cr. Szubów, Włodzimierza Kraśniewskiego, Stanisława Brzeczka, Tadeusza Szubę, Henryka, Stefanię Lubelskich, Franciszka i Agnieszkę
 1. Józefa Zbyszyńskiego, Wacława, Stanisławę Siankowskich, Piotra, Mariana, Mariannę Oniszk; Andrzeja, Sławomira Pazio, Agnieszkę, Zofię, Zdzisława, Stanisława Kurek, Henrykę, Czesława Płochockich; Władysława, Mariannę Gadomskich, Kazimierza, Zofię Szulim; Edwarda, Jadwigę Wąsiewicz, Piotra Chodkowskiego; Julię, Czesława, Stanisława, Janusza Ludwiniaków, Halinę, Czesława Wiśniewskich, cr. Szewczaków
 2. Teresę Głowacką; Halinę, Adama, Roberta Rudnickich, Tadeusza, Józefę Sowińskich, Stanisława Sakowskiego, Zdzisława Kuba; Annę, Józefa, Andrzeja Pazio; Władysława Rosół, Andrzeja Kondratowicza, Annę, Józefa, Andrzeja Pazio; Helenę Teodorską, cr. Teodorskich; Stanisława Soćko; Stanisławę, Stanisława Boruckich, Andrzeja Szatańskiego; Andrzeja Kowalczyka, Halinę, Aleksandra Kowalczyków, Katarzynę, Stanisława Wytrykowskich
 3. Kubów, Dzięciołów, Bestrych, Sylwię Zagańczyk; cr. Braniów, Jankowskich, Zielińskich, Drabiów; Krystynę, Ryszarda Mielcarz; Mariana, Stanisławę, Władysława Wiśniewskich, Lucynę, Henryka Wytrykusów; Sylwestra Kwiatkowskiego, cr. Kwiatkowskich; Sławomira, Helenę, Tadeusza, Świetlikowskich, Zdzisława, Adama Szewczak; cr. Buczków; Jana, Irenę Zagańczyk; Jerzego Serokę, Helenę, Jerzego Markowskich, Annę Sawicką
 4. Andrzeja Karasia; Ryszarda, Amelię Stasiaków, Barbarę, Tadeusza Soboń, Jadwigę, Stefana Kaźmierczaków; Mariannę, Stanisława Szczepanik, Dariusza Sokół; Cr. Lipskich, Sadowskich, Golców, Leoniaków, Szewczyków, Ziemskich; Wiktorię, Konstantego Januszewskich, Elżbietę, Waldemara, Aleksandrę, Władysława, Tadeusza, Witolda Pieniaków; Jana, Helenę Grubek i cr. Chacińskich, Jana, Stanisławę Pełków i cr. Rosików
 5. Mariannę, Józefa i cr. Wojtasiuków, Julię, Bronisława, Weronikę i cr. Oliwiaków, Helenę, Mieczysława Mojsymów, Jadwigę, Jana Suchockich, siostrę Beatę Szymaszek, Marię Karczuk, Mieczysława, Mariannę, Lucjana, Stanisławę, Tadeusza, Zygmunta, Wiesławę Polkowskich, Agatę Świderską, Stanisławę, Zygmunta Niedziółków, Zofię, Edwarda Wakułów, Ilonę, Adama Kęsików, Jarosława Anusza i cr. Oknińskich, Polkowskich, Niedziółków, Robaków, Sienkiewiczów
 6. Waldemara, Jana, Wandę, Ryszarda, Kazimierza, Marię, Irenę, Stanisława, Henrykę, Franciszka, Hannę, Władysławę, Bolesława, Stanisława, Witolda, Jerzego, Stanisławę, Jurka; Andrzeja Kielaka; Paulinę, Jerzego, Stanisława Balów, Mikołaja Orłowskiego; cr. Witowskich i Mleczków; Aleksandrę Mrajską, Antoninę, Stanisława, Artura Amirowiczów, Andrzeja, Władysława Iwaniuków, Bożenę Drążek
 7. Krystynę, Władysława Dobosiewiczów i ich rodziców; Władysławę, Stanisława, Waldemara, Maksyma, Irenę Siwców, Leokadię, Feliksa, Martę, Jana, Ludwika i cr. Talacha; Jadwigę, Elżbietę, Henryka i Józefa Zarzeckich; Romana, Jana, Janinę, Zygmunta, Tadeusza, Józefę, Stanisława, Antoniego, Józefa i Ryszarda Sobierajów; Kazimierę, Mariana i Pawła Lesińskich, Edwarda i Stanisława Wierzbickich; Stanisławę, Jana Kruków
 8. Zofię, Eugeniusza Chojeckich, Leszka, Mariannę, Jana, Jaroń; Mirosławę Bożyk; Zofię, Stefanię, Halinę, Sabinę, Michała, Stanisława, Józefa Woińskich, Marię, Edwarda Chmielaków, Katarzynę Wojewódkę; Kazimierę, Józefa, Eugeniusza Wieczorków; Annę, Józefa, Jana Buczek; Czesławę i Franciszka Piętka, Romana i Szczepana Budzyńskich; cr. Rudnickich, Grubów
 1. Mariannę, Edwarda, Witolda Trąbińskich, Katarzynę, Józefa, Jana Czerwińskich, Janinę, Zygmunta, Józefa Kobusów, Józefę, Jana Gochnów, Franciszkę, Stanisława Trąbińskich, Stanisławę, Władysława Wierciochów; Emilię, Ryszarda Rudnickich, Alicję Kruszewską; Krzysztofa, Franciszkę, Władysława Szulimów, Genowefę, Władysława Gągałów; Elżbietę, Stanisława Jackiewiczów, Lidię, Ryszarda Melich, Stanisława Wegenko
 2. Mariana Śliwę, Janinę, Mariana, Mariannę, Władysława Kowalskich, Zofię, Stefana, Andrzeja, Władysława Ładno; Jana, Władysławę Poślad, Halinę Kuchnio, Barbarę Grotek, Janusza, Czesława Uszyńskich, Aleksandrę, Czesława Wieczorków; Bogdana, Ryszarda, Mariannę Kostrzyńskich, Bogdana, Eugeniusza, Władysławę Roguskich, Anielę, Stanisława, Kostrzyńskich, Balbinę Szuba, Stanisławę Jerzak
 3. Julię, Tadeusza Skoniecznych, Teresę, Krzysztofa, Danutę, Marka, Marię i cr. Gajewskich, Prylińskich, Skoniecznych, Łętowskich, Patatyn; Wandę, Józefa Zielińskich; Mieczysława, Mirosławę, Jana Świadków, Grażynę Sekmistrz; Stanisławę, Jana Kruk, Stanisława Gadomskiego, Krzysztofa Filipowicza, Barbarę Wasilewską; Stanisława Zawadzkiego, Annę, Jana, Leszka Kieliszczyków, Feliksę, Stefana Plewów
 4. Stanisława, Annę, Władysława, Bocial, Mariana Nowaka, Apolonię, Kazimierza Krupa, Annę, Stanisława Sarneckich, Janinę, Stanisława Piędel, Zdzisławę, Edwarda Stęplowskich; Florentynę, Bogusława Zychów; Władysławę, Jana Jarmuszewskich, Zofię, Mariana, Michalaków, Teresę Sałańską; Adama, Krystynę, Stefana Grzybowskich, Bronisława Muchę; Józefę, Mariana, Salamonik, Władysławę, Bronisława Kowalskich, Edwarda Kozioła
 5. Mariannę, Edmunda Podbielskich, Antoniego, Helenę Kacprzyków, Leszka Konarskiego i cr. Podbielskich, Kowieskich, Kacprzyków, Konarskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Czesława, Kazimierza, Mariana Szewczaków, dziadków Szewczaków, Smoderków, Jadwigę, Jana Banaszków, Jana, Czesławę, Tomasza Szewczaków, Józefę, Władysława, Tadeusza, Henryka Gryzów, dziadków Gryzów, Bielińskich
 6. Mieczysława, Władysławę, Jakuba i cr. Późnieckich, Studzińskich, Henryka i cr. Skłodowskich, Pękulów, Anitę Wocial, Barbarę, Jana Celińskich, Leokadię, Stanisława Studzińskich; Stanisława, Irenę, Andrzeja, Danutę, Halinę, Krzysztofa Pawłowskich, Józefa, Aleksandrę Matras; Stanisławę, Mariana Dróżdżyków, Elżbietę Bisialską; Tadeusza Kielaka, Zofię, Michała Tworkowskich
 7. Annę, Kazimierza Jasiowskich, Martę, Józefę, Stanisława Sieczków; Cr. Grochowskich, Ściubiszów, Lisów, Annę Litwin; Cr. Zielińskich, Szymczaków; Irenę, Stanisława Borkowskich, Zofię, Jana Słoneckich; Wiesława Szubę, Halinę, Jana Gadomskich; Halinę, Józefa, Czyżów, Franciszka Mielcarza, Annę, Władysława Wojno, Eugenię Łojkowską
 8. Wiesława, Mariannę, Franciszka, Janinę Sadochów, Sławomira, Danutę, Józefa Główków, Stanisława, Kazimierza, Stefana Stępień, Wiesława Perzanowskiego, Jerzego Oziębło, Anielę Ostrowską, Andrzeja, Piotra Szczerbaciuków, Stanisława, Zofię Wojdyna, Andrzeja Wąsowskiego, Kazimierę Drążęk, Krzysztofa, Teresę Kaim, Jana, Albinę Przasnków; Antoniego, Annę Król, Kazimierza, Marię Malinowskich
 1. Jadwigę, Franciszka, Tadeusza, Anastazję, Mikołaja Twarowskich, Jana, Irenę, Ryszarda Kałuskich, Józefę, Bolesława, Janinę, Wacława, Zofię, Andrzeja Dąbrowskich, Benedykta, Kamilę Wojno, Bolesława, Paulinę Wojtkowskich, Ignacego, Katarzynę Pazdyga, Marię Lipka, Mariannę Kaczorek, Władysławę, Tadeusza, Piotra Ptasińskich; Jadwigę, Stanisława Pachnik, Pelagię, Ireneusza Cymerskich, Jana, Genowefę Sobkowiczów, Stefanię, Adama Redów
 2. Genowefę, Jana, Mariana, Danutę i cr. Guzych, Krystiana, Marka Rudnicka, Antoninę, Marka Rudnickich, Antoninę, Zofię, Józefa, Grubów i cr. Rudnickich, Grubów, Kruszewskich, Wieczorków, Puźnieckich, Czesławę, Jana Gozdek, Elżbietę Broniewską, wszystkich którzy zginęli na wojnie w Ukrainie, Palestynie, Izraelu i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Eugeniusza-Wojciecha, Jana i Lucynę Kaimów, Ludwikę i Józefa Szklarzów
 3. Mariannę, Henryka, Feliksę, Józefa, Szymanowskich, Agnieszkę, Józefa, Poziemskich, Ryszarda, Alinę, Szczepana, Figurskich, Stanisławę, Jana Cichockich, Franciszkę, Piotra, Mariannę Jackiewiczów; Jadwigę, Stanisława Pachnik, Pelagię, Ireneusza Cymerskich, Jana, Genowefę Sobkowiczów, Stefanię, Adama Redów; Mariana Kaczmarczyka, Kazimierę, Edwarda Szulim, Małgorzatę, Stanisława, Józefa Kaczmarczyków
 4. Józefę, Stefanię, Barbarę, Jana, Wacława Szulim, cr. Ostrowskich; Władysławę, Piotra Grzegorczyk, Józefę, Feliksa Klukowskich, Zdzisława Kowalczyka; Marka, Irenę, Janusza Sikorskich, Andrzeja Forysia, Sabinę, Marka Malinowskich, Bogumiłę, Tadeusza Baczyńskich; Wincentego, Grzegorza Chachaj, cr. Wiśniewskich i Chachajów; Ewę, Krzysztofa Kowieskich, Mariana, Julię Spadarzewskich; Marcina Wysockiego; Vitalia Kryvienko
 5. Zofię Brzeszczyńską, Stanisława Sikorskiego, Władysława, Sabinę, Stanisława, Wiesławę Grabarków, Janinę, Tadeusza, Jerzego, Marka Machalskich, Krystynę Kot, Franciszka Bohuna, Aleksandra, Bronisławę, Helenę Świątek, Janinę, Adama Ciemniewskich, ks. Zbigniewa Brzozowskiego, ks. Zygmunta Wirkowskiego, ks. Jana Osińskiego, ks. Macieja Adamczewskiego; Bolesława i Krystynę Rosików, Tadeusza Kondeja
 6. Kazimierza i Kazimierę Szubów, Helenę i Józefa Rusinek; Juliana i Mariannę Czerwińskich; Jerzego i Kamilę Miąskiewiczów, Zofię Rasztawicką; Jolantę Styczyńską; ks. Stefana Kukiełczyńskiego, ks. Ryszarda Kukulskiego, ks. Józefa Buchajewicza, ks. Jana Kryszewskiego, ks. Leonarda Jarosza, ks. Zbigniewa Jakubickiego, o. Piotra Deczewskiego, ks. Stanisława Kanię, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 7. Zenona, Stefana i cr. Krawczyńskich, Teresę, Mariana i cr. Krzeszowiaków, Zofię, Józefa i cr. Broćków, Czesława i Mariannę Kurów, Dariusza i Zdzisława Penszyńskich, Genowefę, Stanisława, Annę i Wandę Jońców, Barbarę, Zdzisława, Kazimierza, Zofię i Magdalenę, cr. Szewczyków i Czajkowskich, Janinę Semeniuk, Helenę Nowak, Alicję Woźniak, Mariannę Skoneczną-Lewandowską, Mirosława Pieńkowskiego, Irenę Gejzler, Sabinę Szydlik
 8. Romualda, Romana, Izabelę Sakowiczów, Witolda, Annę, Janinę, Franciszka i cr. Wierzchowskich, Sabinę, Henryka, Jerzego, Ewę i cr. Reków, Michała, Mariannę, Zygmunta i cr. Piechowiaków, ks. Tadeusza Firysiuka, ks. Mariana Żechowskiego, Gabrielę i Józefa Grzebalskich; Ryszarda Muszyńskiego, Elżbietę Żołędowską, Stefana, Konstancję, Jana i Bernarda Dąbrowskich, Wiesławę i Wiesława Gasik
 1. Zofię, Andrzeja Prokopowiczów, Stefanię, Stanisława i Tadeusza Kurkowskich, Apolonię, Czesława, Stanisława, Mieczysława i Władysława Krasuskich, Mariannę i Aleksandra Siwców, Annę, Jana i Adama Łokajów, Rozalię i Józefa Gaweł, Michała, Jana, Anastazję Cichowlaz, Danutę, Halinę i Waldemara Wysockich, Władysława, Janinę i Janusza Miziarskich, Stefanię Nadwodną; Elżbietę Woźniak i Marzenę Zielony; Janinę i Tadeusza Łuszczewskich