Liturgiczna Służba Ołtarza

Kim jest ministrant?

Ministrant (łac. ministrare – służyć) – jest to służba, która objawia się przy ołtarzu podczas liturgii. Zadaniem ministranta jest bowiem pomaganie kapłanowi w sprawowaniu świętych czynności. W ten sposób ministrant służy Panu Bogu. Jednak nie można być dobrym ministrantem, jeśli nie jest się dobrym człowiekiem, dobrym uczniem Chrystusa. Każdy z ministrantów jest zobligowany do przestrzegania 10 przykazań ministranta: 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

W naszej parafii przy ołtarzu służą mężczyźni i chłopcy. Nie ma minimum wiekowego. Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii oraz modlitw. Po rocznym okresie przygotowawczym kandydat na ministranta po zdaniu egzaminu w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zostaje przyjęty do grona ministrantów podczas Mszy Świętej na której składa przyrzeczenie ministranckie. Otrzymuje wtedy strój ministranta – komże. 

Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs lektorski. Taki kurs także trwa około 1 roku. Kandydat na lektora przed błogosławieństwem przez biskupa musi zdać egzamin. Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czystość. Lektor podczas Mszy Świętej odczytuje Słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Wyróżniamy kilka stopni ministranckich:

1. Kandydat

2. Ministrant 

3. Lektor

4. Ceremoniarz

Kilka słów o naszej wspólnocie

1) Kiedy się spotykamy?

Kandydaci i Ministranci Młodsi mają zbiórki w soboty o godz. 10:00 w kościele lub salce pod kinem, natomiast Ministranci Starsi i Lektorzy spotykają się w kościele lub salce pod kinem czwartki o godz. 19:00. 

2) Co robimy na zbiórkach i wyjazdach formacyjnych?

Nasze zbiórki rozpoczynamy wspólną modlitwą, następnie razem z opiekunem mamy spotkanie formacyjne. Poznajemy funkcje, obrzędy Mszy Świętej, szaty liturgiczne itp. 

W ramach formacji wyjeżdżamy także na wyjazdy 1-dniowe gdzie jest wspólna modlitwa, zabawa, zwiedzanie itp. Poznajemy tam samych siebie jak również innych ministrantów z naszej wspólnoty przez wspólną rozmowę.

3) Wyjścia sportowe

Raz lub dwa razy w miesiącu (zazwyczaj w soboty) mamy tzw. wyjście sportowe. Całą wspólnotą (starsi i młodsi) udajemy się wówczas na salę gimnastyczną lub boisko na terenie szkoły nr 3 (sąsiadującej z parafią).

4) Jak zasilamy nasz fundusz?

Przed świętami Wielkanocy w Wielką Sobotę rozprowadzamy wodę święconą. 

5) Kto i jak może dołączyć?

Nie mamy minimum wiekowego (ustalamy to indywidualnie), jeżeli jesteś chłopcem lub mężczyzną i pragniesz służyć przy ołtarzu, zgłoś się do naszego opiekuna, ks. Samuela w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii.

    Króluj nam Chryste!