Dziewczęca Służba Maryjna – Bielanki

Bielanki stanowią dziewczęcą służbę liturgiczną. Jest to grupa realizująca program duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt poprzez wzorowanie się na Najświętszej Maryi Pannie.

Bycie Bielanką to  budowanie specjalnej więzi z Panem Jezusem i Matką Bożą. Ubiór liturgiczny Bielanek to pelerynka z czerwonym, niebieskim lub złotym obszyciem nadawana uroczyście podczas specjalnego obrzędu.

ZADANIA BIELANEK

1. Biorą udział w procesjach – uświetniają je sypaniem kwiatów na drogę, którą kroczy Jezus oraz przez trzymanie poduszek i szarf. Procesje odbywają się w:

  • Wielkanoc podczas Rezurekcji
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i dawną oktawę.
  • Odpusty parafialne
  • Pierwsze niedziele miesiąca

2. W pierwszą niedzielę miesiąca bielanki biorą czynny udział we Mszy Św. o godz. 12:30, a na koniec uczestniczą w adoracji i jeśli odbywa się w procesji, w trakcie której niosą poduszki i sypią kwiaty.

3. Uczestniczą czynnie w nabożeństwach październikowych, w czasie modlitwy różańcowej – trzymają różaniec i  w miarę możliwości  odmawiają modlitwę wraz z wiernymi przez mikrofon.

4. Uczestniczą czynnie  w nabożeństwach majowych i czerwcowych – w trakcie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem sypią kwiatki.

5. Pełnią również służbę w ciemnicy i przy Grobie Pańskim wg ustalonego harmonogramu godzinowego.

6. Systematycznie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych – w każdy wtorek  o godz. 18.45. Chętne bielanki zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej o godz. 18:00.

7. Po odpowiednich ustaleniach z celebransem Bielanki mogą nieść dary do ołtarza, ewentualnie  śpiewać psalmy i czytać modlitwę powszechną.

8. Powinny angażować się w życie liturgiczne i modlitewne wspólnoty parafialnej zwłaszcza przez częsty i regularny udział we mszy świętej, procesjach eucharystycznych, adoracjach, nabożeństwach różańcowych, majowych, czerwcowych, drogi krzyżowej, Gorzkich Żali, by być bliżej Boga i Maryi.

Opiekunki Ewa i Kasia