Sakrament małżeństwa

 

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem” (por. Mt 19, 6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków.

Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan lub diakon udziela błogosławieństwa Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. kiedy mężczyzna i kobieta chcą go dobrowolnie i bez żadnego przymusu i kiedy nie ma przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego (już istniejące małżeństwo, czy przyrzeczenie celibatu). (Youcat 260-261)

MAŁŻEŃSTWO W NASZEJ PARAFII

Krok 1: Rezerwacja terminu. Odpowiednio wcześniej narzeczeni rezerwują w kancelarii parafialnej termin ślubu.

Krok 2: Kurs przedmałżeński. Narzeczeni zobowiązani są odbyć tzw. kurs przedmałżeński w naszej parafii lub w dowolnej innej parafii lub ośrodku, ale zatwierdzonym przez władze naszej diecezji (wykaz dostępny jest na stronie Diecezji Warszawsko-praskiej oraz Duszpasterstwa Rodzin DW-P , wykaz na rok 2023 dostępny tutaj). We wszystkich spotkaniach kursu muszą uczestniczyć oboje narzeczeni. Nie honorujemy kursów internetowych (zdalnych). Terminy kursu w naszej parafii podane są poniżej.

Krok 3: Spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Najpóźniej dwa miesiące przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z kompletem wymaganych dokumentów. Należą do nich:

  • Akty chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu),
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma odpowiedniej adnotacji w akcie chrztu),
  • Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z lekcji religii,
  • Dowody osobiste narzeczonych,
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Rodzinnej,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (2 egzemplarze, aktualne tzn. nie starsze niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu).

Krok 4: Spisanie aktu małżeństwa w księgach parafialnych. W tygodniu poprzedzającym datę ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy znać dokładnie dane świadków (tj. imiona i nazwisko, wiek, wyznanie, aktualny adres zamieszkania).

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII

Odbywa się w domu parafialnym (wejście od strony kancelarii) w soboty w godz. od 9-12. Trwa od 4-5 tygodni. W każdym spotkaniu kursu muszą uczestniczyć oboje narzeczeni. Z powodów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się na kurs, wysyłając maila (z podaniem imion i nazwisk oraz parafii zamieszkania narzeczonych, a także numeru telefonu kontaktowego) na adres: kancelaria@parafiamilosna.pl. Udział w kursie jest bezpłatny.

Terminy rozpoczęcia kursu w roku 2023 i 2024:

  • 18 listopada 2023 r. (zapisy od 1 do 17 listopada 2023 r.)
  • 24 lutego 2024 r. (zapisy od 1 do 22 lutego 2024 r.)
  • 16 listopada 2024 r. (zapisy od 1 do 14 listopada 2024 r.)

Wykaz kursów prowadzonych w innych parafiach naszej diecezji w roku 2023 dostępny jest pod tym linkiem. Nie honorujemy kursów internetowych oraz prowadzonych poza terenem naszej Diecezji lub Archidiecezji Warszawskiej.