Intencje Mszy św. 05-12.12.2021

gru 4, 2021 | Intencje mszalne

II Niedziela Adwentu

05.12.2021

7.00       + Stanisława Duszczyka i jego rodziców

8.00       + W int. zmarłych polecanych w wypominkach rocznych

+ Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 5 greg.

9.30       + Tadeusza, Kazimierza, Leokadię Wnuk

11.00     + Stanisława w 5 r. śm., Henrykę-Marię Wojdynów      

12.30     Za Parafian

18.00     + Zdzisława, Leokadię Górnickich, Alfreda Pieńkowskiego

 

PONIEDZIAŁEK – 06.12.2021

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 6 greg.

17.30     + Barbarę, Zdzisława Andziak, Bożenę Dąbrowską

18.00     + Henryka, Mieczysławę Wieczorek

 

WTOREK – 07.12.2021

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 7 greg.

17.30     O ufną wiarę, niezachwianą nadzieję i żywą miłość w rodzinach, oraz za zmarłych z 14 Koła ŻR

18.00     + Halinę Gańko, Marię Rakowską, Wandę Kruk

 

ŚRODA – 08.12.2021

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 8 greg.

10.00     + Halinę Skup w 14 r. śm.

12.00     Godzina Łaski

Msza zbiorowa:

– O Boże bł. dla Karoliny Godlewskiej i szczęśliwe rozwiązanie narodzin bliźniąt

– O Boże bł. dla Magdy Gołaszewskiej i szczęśliwe rozwiązanie narodzin dziecka

– O nawrócenie wszystkich grzeszników

+ Wincentego Zielińskiego, z.c.r.

+ Lidię Siwińską

17.00     + Szczepana Zmiję z racji 80 r. ur.

18.00     Msza zbiorowa:

+ Krystynę Smolińską w 3 r. śm.

+ Stanisławę Olak w 9 r. śm.

 

CZWARTEK – 09.12.2021

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 9 greg.

16.30     Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30     + Halinę, Józefa Czyż, Franciszka Mielcarza, Eugenię Łojkowską

18.00     + z.c.r. Toporowskich, Mianowskich, Kadłubowskich, Czyrskich, Rogalskich i Popławskich

 

PIĄTEK – 10.12.2021

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 10 greg.

17.30     + Jana, Helenę Kania, Tadeusza, Danielę Szuba

18.00     Msza zbiorowa:

+ Helenę w 1 r. śm, Wacława Jackiewiczów

+ Mariana Wiśniewskiego w 30 dpp

 

SOBOTA – 11.12.2021

7.00       + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 11 greg.

17.30     + Bronisława Wieteskę w 6 r. śm.

18.00     + Stanisława Skulimowskiego, Mieczysława Maślankę

 

III Niedziela Adwentu

12.12.2021

7.00       Za Parafian        

8.00       O Boże bł. dla Patrycji z okazji 30 r. ur.

 + Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską 11 greg. 

9.30       + Ks. Zbigniewa Jakubickiego w 13 r. śm.

11.00     O Boże bł. dla Karoliny i Daniela oraz ich dzieci

12.30     Msza zbiorowa:

– O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MB dla Renaty z racji 50 r. ur.

+ Stanisława Radomińskiego w 3 r. śm.

+ Zofię Grzesikiewicz w 1 r. śm.

+ Józefa Dulę w 14 r. śm.

+ Zofię Siwiak w 3 r. śm.

+ Annę, Stefana Wiśniewskich, Stefanię, Wacława Szulim

+ Jana Ryciuka w 30 dpp

+ Bronisława, Czesławę, Jana Kielaków, Ryszarda Kostkę

+ Annę Zgiet w 5 r. śm.

+ Jana Szutko w 6 r. śm.

+ Henryka Kuśmierowskiego w 5 r. śm., Agnieszkę Rędziak w 3 r. śm.

18.00     + z.c.r. Walewskich, Kamińskich, Niewęgrzynków, Zielińskich