Intencje Mszy św. 07-14.05.2023

maj 6, 2023 | Intencje mszalne

V Niedziela Wielkanocy

07.05.2023

7.00      + Józefę, Stanisława Bąkowskich, Helenę, Władysława Mądrzejewskich

8.00      + W int. zmarłych polecanych w wypominkach rocznych (cz. 1)

+ Mirosławę Bożyk 27 greg.

9.30       + Władysława Laskowskiego 7 greg.

11.00    + Stanisława, Janinę Kanclerz, Magdalenę, Aleksandra Podlaskich

12.30    + Mieczysława Dudka w 6 r. śm.

17.30    Nabożeństwo majowe – z procesją eucharystyczną

18.00    O Boże bł. dla Małgorzaty w dniu ur.

 

PONIEDZIAŁEK – 08.05.2023

Uroczystość św. Stanisława BM – głównego patrona Polski

7.00      + Ks. Stanisława Kanię

+ Mirosławę Bożyk 28 greg.

17.00    + Władysława Laskowskiego 8 greg.

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    + Roberta, Henryka Kowalskich

 

WTOREK – 09.05.2023

7.00      + Władysława Laskowskiego 9 greg.

+ Mirosławę Bożyk 29 greg.

17.00    Za Parafian

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    + Stanisława Olszewskiego w 4 r. śm., jego rodziców i braci, Pawła, Władysławę Ludwiniaków

 

ŚRODA – 10.05.2023

7.00      + Władysława Laskowskiego 10 greg.

+ Mirosławę Bożyk 30 greg.

17.00    O Boże bł. dla Stanisława z racji imienin

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    Zbiorowa:

– w intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– O zdrowie dla ks. Proboszcza

– dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o zdrowie dla Antoniego Bzowskiego

– o pomyślny przebieg zabiegu dla Mari i Magdaleny

– o uzdrowienie Roberta i szczęśliwe rozwiązanie spraw

+ Stanisławę Olak

+ Stanisława, Aleksandra, Czesławę Skulimowskich

+ Krystynę Gadomską w 30 dpp

+ Mariana, Leokadię Stelmaszczyków, Aleksandra, Kazimierę Budków        verte 

+ Bogdana Roguskiego, Mariannę Kostrzyńską

+ Stanisława Woźniaka

+ Zofię Przychodzką w 30 r. ś.

+ Stanisława Sikorskiego, Zofię Brzeszczyńską, Stanisława, Wiesławę, Władysława, Sabinę Grabarków

 

CZWARTEK – 11.05.2023

7.00      + Władysława Laskowskiego 11 greg.

17.00    + Ks. Jana Byrskiego, jego rodziców i brata

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    + Stanisława Rogalę w 18 r. śm., Pawła, Władysławę Ludwiniaków

 

PIĄTEK – 12.05.2023

7.00      + Władysława Laskowskiego 12 greg.

15.00    Ślub: Filip Pytel – Aleksandra Bober

17.00    + Elżbietę, Stanisława Jackiewiczów, Lilę, Ryszarda Melich, Wojciecha Gańko

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    Zbiorowa:

– w intencjach polecanych w Pogotowiu Modlitewnym

– o zdrowie dla ks. Proboszcza

– o Boże bł., zdrowie dla Sabiny Stępień z racji 96 r. ur.

+ Ewę Kobylińską

+ Irenę, Stanisława, Tadeusza Oleszczuków

+ Stanisława, Stefana, Kazimierza Stępień, Mariannę, Władysława Sadocha

+ Henryka Roman, dziadków Jankowskich i Romanów

18.30    Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21.00

 

SOBOTA – 13.05.2023

7.00      + Władysława Laskowskiego 13 greg.

17.00    + Szczepana Wąsowskiego w 12 r. śm.

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    + Józefa Dubińskiego w 3 r. śm.

18.30    Nabożeństwo fatimskie – procesja ulicami miasta

 

VI Niedziela Wielkanocy

14.05.2023

7.00      Za Parafian

8.00      + Władysława Laskowskiego 14 greg.

9.30       + Jana Gryza, Zofię, Juliana, Agnieszkę Biesiada

11.00    + Zofię, Stanisława Kamińskich, Henrykę, Stanisława Wojdynów

12.30    Zbiorowa:

– O Boże bł. dla Julianny z racji 15 r. ur.

+ Jadwigę, Elżbietę, Henryka, Józefa Zarzeckich

+ Zofię, Leszka Jakubiaków

+ Krzysztofa, Ewę Kowieskich

+ Waldemara Pazio w 6 m-c po śm.

+ Stanisławę, Tadeusza Gąsior, Halinę, Tadeusza Bąkowskich

+ Walentynę, Czesława Grabowskich, Mariannę, Czesława Marszał

+ Stefana Gałęzowskiego w 2 r. śm.

+ Krystynę, Stanisława Kozakiewiczów, Mariannę, Józefa Urzyńskich

+ Adelę Dąbkowską w 30 dpp

+ Zofię, Stanisława, Krzysztofa Niedziółka

+ Janinę Piędel w 30 dpp, Stanisława Bociala, Mariana Nowaka, Apolonię, Kazimierza Krupów

17.30    Nabożeństwo majowe

18.00    + Leokadię, Stanisława Kruk i ich dzieci

19.00 Wieczór uwielbienia